SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU

Posted on Mar 3, 2021

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH
DJELATNIKA
organizira seminar

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU

OSIJEK, 12. ožujka 2021. (petak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II


PRIJAVA OBVEZNA
Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.
Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.
U slučaju dodatnog popuštanja epidemioloških mjera moguće je povećanje broja osoba prisutnih u dvorani.
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. Zakonodavni okvir sastavljanja financijskih izvještaja primjenjiv za 2020. godinu

2. Analiza i vrednovanje određenih pozicija bilance

 • Nematerijalna imovina
 • Materijalna imovina
 • Ispravak vrijednosti
 • Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 • Dugotrajna i kratkotrajna financijska imovina
 • Zalihe
 • Potraživanja i obveze
 • Obveza formiranja rezervi iz dobiti
 • Raspodjela dobiti / pokriće gubitka

3. Analiza i vrednovanje određenih pozicija računa dobiti i gubitka

 • Prihodi
 • Troškovi / Rashodi

4. Bilješke uz financijske izvještaje i odluka o utvrđivanju GFI

5. Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit za2020. godinu

6. Porezno nepriznati rashodi pri utvrđivanju poreza na dobit

7. Dodatna umanjenja pri utvrđivanja poreza na dobit (potpore – covid19 i ostalo)

8. Posebnosti kod utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela

9. Državne potpore, porezne olakšice i poticaji

10. Utvrđivanje predujmova poreza na dobit

11. Pravo na prijenos poreznog gubitka

12. PD-IPO obrazac

13. Prilozi uz prijavu poreza na dobit

14. Evidentiranje u računovodstvu obveze poreza na dobit i uplaćenih predujmova

Predavači: Domagoj Bakran mag.oec i Ivica Milčić univ.spec.oec., savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije.
Literatura: prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kuna, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 600,00 kuna za
ostale sudionike(naknada uključuje literaturu, PDV i okrjepu tijekom pauze)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr