Planiranje nabave

Posted on Dec 6, 2011

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK

u suradnji s

HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira

radionicu

 

PLANIRANJE NABAVE ZA 2012. GODINU

Osijek,  19. prosinca 2011.  
Hotel „MURSA“ , Osijek, B.kašića 2 a

 početak u 9,30 sati

PROGRAM:

 

1. IZRADA PLANA NABAVE
– zakonska obveza za sve naručitelje, javne i sektorske
– obvezni podaci plana nabave
– usporedba odredbi važećeg i novog Zakona oko planiranja
– podjela plana nabave na više cjelina
– nabava velike i male vrijednosti
– predmeti nabave procijenjene vrijednosti 20.000 – 70.000 kn
– evidencijski broj nabave – kako ga određivati
– veza plana nabave i fiskalne odgovornosti
– izmjene i dopune plana nabave
– planiranje nabave kod privremenog financiranja

2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
– obveza objave procijenjene vrijednosti
– novo definiranje procijenjene vrijednosti za grupu ili dio predmeta nabave
– određivanje procijenjene vrijednosti za okvirni sporazum
– predstavlja li obvezni podatak plana nabave?

3. PLANIRANA SREDSTVA – OSIGURANA SREDSTVA
– uvjet započinjanja postupka javne nabave
– moraju ili mogu biti
– odluka o početku postupka javne nabave – nije potrebna
– u kojem trenutku moraju postojati?
– utjecaj na donošenje odluke o odabiru

4. OBJAVA PLANA NABAVE
– obveza objave plana nabave
– internetske stranice – profil naručitelja
– treba li svaku izmjenu i dopunu odmah objaviti

5. PITANJA I ODGOVORI

Ovdje možete preuzeti prijavnicu za radionicu