PRAVNA I POREZNA OBILJEŽJA PLAĆE I DRUGIH PRIMITAKA IZ RADNOG ODNOSA

Posted on Apr 10, 2019

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

PRAVNA I POREZNA OBILJEŽJA PLAĆE I DRUGIH PRIMITAKA IZ RADNOG ODNOSA

OSIJEK, 15. svibnja 2019. (srijeda)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program: 

1.   Načini utvrđivanja plaće i drugih primitaka iz radnog odnosa
−    plaća kao obvezni sadržaj ugovora o radu
−    uvećanje plaće (stimulacija)
−    smanjenje plaće
−    nagrada za ostvarene rezultate plaće kao stalni dodatak na plaću
−    ugovaranje minimalne plaće
−    ugovaranje i  isplata plaće članovima uprave, izvršnim direktorima, likvidatorima, upraviteljima zadruge i prokuristima
−    ugovaranje i isplata ostalih materijalnih prava(neoporezivih i oporezivih)
−    zaštita primanja iz radnog odnosa kod ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

2.   Rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine
−    uvjeti za sklapanje ugovora o radu bez obustave isplate mirovine – novine od 01.01.2019.
−    prava i obveze iz radnog odnosa (obveze poslodavaca, prava umirovljenika)
−    način prijave na HZMO (M-1P i M-3P)
−    umirovljenici kao članovi uprave, izvršni direktori, likvidatori i upravitelji zadruga
−    umirovljenici kao prokuristi
−    umirovljenici kao nositelji domaće radinosti i sporednih zanimanja
−    načini prestanka ugovora o radu  umirovljenika
−    ponovno određivanje mirovine nakon prestanka ugovora o radu

3.   Porezna obilježja plaće i drugih primitaka iz radnog odnosa
−    obračun plaće u novcu i obračun plaće u naravi i izvješćivanje na JOPPD-u
−    načini utvrđivanja naknade plaće na teret poslodavca i na teret HZZO-a i izvješćivanje na JOPPD-u
−    obračun naknade plaće kod privremene nesposobnosti za rad umirovljenika
−    rad u nepunom radnom vremenu i rad kod dva i više poslodavaca (osobni odbitak i porezna kartica, korištenje osobnog odbitka kod dva poslodavca)
−    korištenje osobnog odbitka kod obračuna plaće umirovljenika
−    doprinosi i porezne obveze umirovljenika kao člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora ili upravitelja zadruga  i izvješćivanju na JOPPD-u
−    godišnja obveza doprinosa za člana uprave
−    isplata ostalih primitaka – naknada za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnina, naknada troškova, nagrade, potpora i izvješćivanje na JOPPD-u
−    rok za isplatu plaće i naknade plaće
−    isprave o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
−    obveze poslodavca koji kasni s isplatom plaće
−    obveze poslodavca vezane uz obračun doprinosa i poreza
−    zastara novčanih prava iz radnog odnosa

Predavači:  dr. sc. Marija Zuber, savjetnica – urednica u časopisu “Računovodstvo i financije“, Tajana Zlabnik, odvjetnica, Zagreb.
Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 600,00 kuna, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe, 700,00 kuna za ostale sudionike(naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK,  IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje možete preuzeti prijavnicu