Povijest društva

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek ove godine obilježava pedeset i jednu godinu neprekidnog i uspješnog rada.

Društvo knjigovođa Osijek osnovano je 1955. godine i jedno je od najstarijih u Hrvatskoj. Prije Društva u Osijeku osnovano je Društvo u Rovinju, ali ono ubrzo prestaje s radom te se nakon nekog vremena priključuje u osnivanju Društva u Puli.

Društvo knjigovođa u Osijeku nakon svog osnivanja iste 1955. godine pokreće inicijativu za osnivanje Društva knjigovođa Hrvatske u Zagrebu, u koje će se kasnije učlanjivati sva teritorijalna društva iz cijele Hrvatske. Kasnije se ovo društvo transformiralo, te je iz njega nastala današnja krovna organizacija – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, u koju su učlanjene sve Udruge računovođa i financijskih djelatnika u Hrvatskoj te ekspertne Udruge: revizora, financijskih analitičara i eksperata, računovodstvenih eksperata, procjenitelja te internih revizora.

Već na samom početku djelovanja novog Društva knjigovođa Osijek osjeća se potreba za stručnom literaturom, koje u to vrijeme nije bilo. Tada se javlja ideja i potreba za pokretanjem stručnoga časopisa, kojim bi se koristili članovi, odnosno zaposleni, prije svega na knjigovodstvenim i financijskim poslovima. Odluka je donesena te iste 1955. godine započinje izdavanje časopisa “Knjigovođa”. Zbog velikog interesa za pretplatom s područja gotovo cijele Hrvatske, Društvu knjigovođa Hrvatske predlaže preuzeti izdavanje toga časopisa. Tako se u prvoj polovici 1956. godine časopis nastavlja izdavati u Zagrebu, u organizaciji Društva knjigovođa Hrvatske, za potrebe svih zainteresiranih u Hrvatskoj. Značajno obilježavanje izlaženja ovog vrlo popularnog stručnog časopisa Računovodstvo i financije u organizaciji HZRIF-a započelo je pod visokim pokoroviteljstvom tadašnjeg ministra financija mr. Bože Prke, povodom 40. obljetnice Udruge RFD Osijek 1995. godine u Osijeku. Tada se u prigodnom izlaganju navode sve aktivnosti koje je naše Društvo obavljalo u osposobljavanju svojih članova za značajne funkcije iz područja računovodstva i financija jer se za to osjećala potreba. Pokreću se programi za stjecanje novih znanja već zaposlenih u izvanrednom i dopunskom obrazovanju u srednjim ekonomskim školama. Naše Društvo bilo je jedno od inicijatora za pokretanje studija ekonomskih znanosti u Osijeku, pa tako i Ekonomskog fakulteta. Na taj je način pored redovitog studija na Ekonomskom fakultetu omogućeno studirati i stjecati nova znanja uz rad na izvanrednom studiju. Uvode se i drugi oblici osposobljavanja zaposlenih u struci ovih naših zanimanja, kao što su tečajevi, tribine, seminari, konzultacije i dr. U svim oblicima edukacija Društvo Osijek bilo je organizator, ili s drugim stručnim organizacijama suorganizator, sve do današnjih dana.

Svakako je potrebito naglasiti da je samo tako osposobljeni stručni kadar uz redovito, ali i izvanredno obrazovanje računovođa i financijskih stručnjaka prije svega naših članova, omogućio obnašanje vrlo značajnih funkcija u poduzećima, ali i velikim sustavima, do javnih funkcija, od lokalnih do najviših, pa i državnih, te do sveučilišnih profesora iz naših redova na što smo mi posebice ponosni. Ovakva se praksa kadrovskoga stručnog usmjeravanja vrlo često koristi i danas kod nas jer nije slučajno da nas se konzultira te traži odgovarajuće mišljenje za stručno i odgovorno kadrovsko rješenje.

Značajan dio naših aktivnosti usmjeren je i na rad u komisijama po određenim područjima djelovanja. Tako do izražaja dolazi uključivanje pojedinih naših članova prema određenim sklonostima, gdje daju puni doprinos te onda moraju doći pozitivni rezultati. U svakom slučaju, cilj nam je uvijek bio osvježiti članstvo mlađim kadrovima, posebice onima koji pokazuju interes za stručno djelovanje u Udruzi. Zadovoljni smo strukturom našega članstva u svakom pogledu, a za to treba zahvaliti našim starijim članovima koji su u pravilu iz svojih sredina “regrutirali” zamjene za rad u Udruzi. Time se održava redovita aktivnost te se nastavlja praksa uspješnog djelovanja, što nam je zapravo i krajnji cilj. Da bi se mogle ostvarivati sve ove programske aktivnosti, bilo je nužno stvoriti i određene pretpostavke. Odluka da se u Udruzi zaposli stručna osoba ekonomskog obrazovanja prije 21 godinu zasigurno je bila jako dobra jer na taj način svi mi, nositelji određenih funkcija, možemo uspješnije provoditi program rada Udruge po svim područjima djelovanja. Drugi je uvjet poslovni prostor kojega smo vrlo kvalitetno riješili i tehnički solidno opremili. To su pretpostavke da naša Udruga bude jedna među boljima u HZRIF-u.

Suradnja Društva s drugim društvima i institucijama

Na samom smo početku rekli da smo prvo Društvo koje je osnovano 1955. godine te da smo vrlo aktivni i do današnjih dana. To je značilo da uz dano priznanje moramo preuzeti obvezu u oživljavanju, naravno, i osnivanju društava u susjednim gradovima Slavonije i Baranje. Najprije su uslijedili posjeti prigodom održavanja godišnjih skupština te organiziranim savjetovanjima. Organizirana je poduka profesionalnih instruktora, koji su bili okupljeni u okviru regionalne organizacije za kontrolu i nadzor. Tu se iskazala suradnja pojedinaca iz društava, instruktora i članova kojima je poduka bila potrebita. Kasnije se sve više ukazuje potreba za osnivanjem društava i u drugim susjednim gradovima, a suradnja i povezivanje s drugim Društvima prešla je okvire ovog slavonsko-baranjskog područja. Naša je Udruga u svih ovih 50 godina djelovanja ostvarivala gotovo zavidnu suradnju u svim oblicima djelovanja, o čemu govore i priznanja dobivena za ovakav odnos i pristup u radu. Nije se moglo dogoditi da u organima HZRFD-a, kao zajedničkom tijelu, nema predstavnika naše Udruge, a u posljednja tri mandata imali smo i potpredsjedničku funkciju.

Posebice ističemo suradnju na području izdavačke djelatnosti, osobito časopisa Računovodstvo i financije, koji je i pokrenut u Osijeku te obilježavanje 40. obljetnice u Osijeku i 50. u Zagrebu.

Suradnja s državnim organima ostvarivana je na različite načine, onako kako su to prilike nalagale. Jedino je istinito: naša je strukovna organizacija uvijek pokazivala zanimanje za suradnju sa zainteresiranima, tako da je najkvalitetniji dio članova stavila na raspolaganje za djelovanje i rad u izvršnim organima vlasti, pogotovo rad u stručnim komisijama, kao komisijama za financije te komisijama i tijelima za nadzor. Posebice ističemo suradnju s Poreznom upravom MFH, Područni ured u Osijeku, gdje smo nastojali od samog početka rada Uprave zajednički rješavati edukaciju sudionika na poslovima provedbe porezne politike, poreznih obveznika i to tako da zajednički organiziramo seminare i tečajeve. Poslovno tehnička suradnja s TEB-om Zagreb započela je davne 1960. godine. Kako je bila naglašena potreba za stalnim praćenjem svih aktualnih zbivanja na području naše struke, govorili smo o angažiranju jednog dijela naših renomiranih stručnjaka, članova Društva, koji su pripremali i organizirali seminare i druge oblike edukacije kadrova. U ovih 45 godina zajedničke suradnje održano je gotovo 300 stručnih skupova, s negdje oko 60 000 sudionika.

Bez obzira na to što Udruga nije imala u članstvu pravne osobe, suradnja s poduzećima ovoga grada bila je značajna. Nekoliko puta organizirali smo tematske rasprave za zaposlene u drugim djelatnostima, izvan naših financijsko-računovodstvenih. Pomoć naših iskusnih stručnjaka bila je na raspolaganju onima koji su trebali savjet, nakon čega su se lakše i objektivnije donosile važne odluke. Teško je pojedinačno isticati poduzeća koja su dala svoj doprinos u radu i razvoju naše strukovne organizacije, ali znamo da je podrška bila pružena i to upravo onda kada nam je bila najpotrebnija. Zauzvrat, uz već spomenuto, u stručnoj i savjetodavnoj podršci, dana su i pismena priznanja kako poduzecima, tako i zaslužnim pojedincima iz tih poduzeća prigodom obilježavanja naših jubileja. Medu njima su bili Saponia Osijek, Slavonska banka dd Osijek i drugi.

Stjecanje vlastitih društvenih prostorija

U razdoblju od 1955. do 1962. godine rad Društva odvijao se u prostorijama Obrtničkog doma, u Europskoj aveniji. Razdoblje od 1962. do 1969. godine bilo je najteže za rad Društva, kada su korišteni uredi pojedinih članova Društva ili društvene prostorije raznih društava. Od 1969. do 1980. godine za rad Društva korištene su prostorije Zajednice umirovljenika u Reisnerovoj ulici. Gospodarska komora na Šetalištu Kardinala Franje Šepera 1. bila je domaćin Društvu od 1980.-1984. godine. Pitanje društvenih prostorija riješeno je 1984. godine, kada je adaptiran prostor u Zmaj Jovinoj ulici 21.

Radi konačnog rješenja društvenih prostorija, koje bi bile u vlasništvu Društva, odlučeno je da se pronađu sredstva i odgovarajući prostor u središtu grada. Najpovoljnija lokacija bilo je Šetalište Kardinala Franje Šepera 13. Zahvaljujući uštedenim vlastitim sredstvima te uz neke kreditne aranžmane, 1994. godine kupljena je polovica današnjih društvenih prostorija. U želji da društvene prostorije proširimo i budemo vlasnici cijeloga kata, sklopljeni su novi kreditni aranžmani, tako da Udruga danas posjeduje prostorije u ukupnoj površini od 211 m2.

Simpoziji i savjetovanja

Od početka rada Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika (ranije Savez računovodstvenih i financijskih radnika) osobito se angažirala pomoći knjigovodstvenim djelatnicima u obavljanju stručnih poslova putem seminara i savjetovanja. Na seminarima i savjetovanjima uglavnom se obrađivala tematika o primjeni propisa s područja knjigovodstva, kao i primjena kontnih planova, izrada periodičnih i godišnjih obračuna. Na inicijativu dugogodišnjega predsjednika Zajednice prof.dr. Šimuna Babića, godine 1966. počelo je održavanje redovitih godišnjih znanstvenih skupova – simpozija o aktualnim temama s područja računovodstva i financija.

Hrvatska zajednica računovoda i financijskih djelatnika do sada je održala četrdeset redovitih godišnjih simpozija.

Suradnja s Ekonomskom srednjom školom Osijek i Ekonomskim fakultetom Osijek

Uvažavajuci tradicionalnu i vrlo korisnu praksu da se jednom godišnje, obično na godišnjoj skupštini, dodijele priznanja i novčane nagrade za najbolje radove iz područja računovodstva, financija, a posebice iz knjigovodstva, učenicima i studentima ekonomskoga usmjerenja, u cilju veceg uključivanja budućih mladih računovodstvenih, financijskih i knjigovodstvenih radnika u svakodnevnu praksu. S ovom se praksom zapocelo 1985. godine i nastavilo do posljednje godišnje skupštine. Izbor radova obavljala je posebna komisija u suradnji sa srednjom školom i Ekonomskim fakultetom.

Suradnja s Ekonomskom i upravnom školom Osijek nastavlja se i kroz organizaciju Županijskoga natjecanja učenika IV. razreda iz KNJIGOVODSTVA S BILANCIRANJEM. Ovakav način natjecanja zapoceo je 2003. godine. Do sada je održano tri Županijska natjecanja, s kojega je sedam najboljih plasirano na državno natjecanje.

Rad komisije za pracenje propisa i provedbu u praksi

Godine 1978. osnovana je komisija koja članovima i nečlanovima Društva pomaže u njihovu svakodnevnom radu na računovodstveno-financijskim poslovima, u svezi učestalog mijenjanja zakona i propisa. Od 1978. do 1995. godine u Osijeku je održano ukupno 176 sastanaka s prosječnom nazočnošću izmedu 25 i 30 sudionika.

Od 1996. godine do danas konzultacije se redovito održavaju svakoga četvrtaka u vremenu od 17 do19 sati, tako da je u ovom razdoblju održano 420 sastanaka s prosjecnom nazočnošću 20-30 sudionika, ovisno o temi.

Društveno-zabavni rad

Društveno-zabavni rad organiziran je uglavnom u okviru redovnih programa rada Udruge, o čemu je brinula i bila zadužena komisija od pet članova. U prvim godinama rada Udruge ovaj društveno-zabavni rad manifestirao se u organiziranju društvenih večeri, dočeka Nove godine te organiziranju godišnjih skupština. Kasnije, kada se mreža društava proširila, naročito na ovim slavonsko-baranjskim prostorima, dolazi do medusobnih posjeta, a najčešće prigodom održavanja redovitih godišnjih skupština.

Na XXXIII. skupštini naše Udruge 2001. godine, prihvaćeno je organiziranje športsko-rekreativnih susreta udruga Slavonije i Baranje, tako da je naša Udruga bila domaćinom II. športsko-rekereativnih susreta održanih 2002. godine na RC KOPIKA u Osijeku.

Susreti s umirovljenicima

Na temelju odluke Predsjedništva s početka 1996. godine, započinju redoviti susreti s umirovljenicima, članovima Udruge. Ovakva je odluka donesena upravo zbog toga da se nastavi sastajanje i informiranje o svim zbivanjima u Udruzi. Ovi se susreti održavaju svakoga prvoga ponedjeljka u mjesecu, vrlo su ugodni i dobro posjećeni, a zanimljivih tema ne nedostaje.

 

Organi udruge

Teret aktivnosti nosili su, razumljivo, članovi birani u organe Udruge i po njima angažirani članovi u raznim komisijama. Tijekom pedesetogodišnjega rada u organe Udruge birani:

1. Babić, Drago
2. Bađun, Antun
3. Bajcer, Zora
4. Bajer, Matija
5. Balog, Lidija
6. Barbir, Josip
7. Benašić, Zvonimir
8. Benko, Josip
9. Birger, Ferdo
10. Birtić, Ivan
11. Bistrić, Josip
12. Bogataj, Leo
13. Brodić, Marija
14. Brust, Krunoslav
15. Butković, Vladimir
16. Cehmajster, Josip
17. Čapo, Slavica
18. Ćupić, Blaženka
19. Ćuti, Đuro
20. Došen, Lovro
21. Dragutinac, Branka
22. Draženović, Cvijeta
23. Dumančić, Slavica
24. Erić, Ivan
25. Fančović, Franjo
26. Fekete, Jadranka
27. Filaković, Velimir
28. Galić, Kruno
29. Galić, Suzana
30. Glibota, Ivan
31. Grebenar, Draško
32. Grebenar, Nevenka
33. Hajdu, Rozalia
34. Hornung, Tomislav
35. Horvat, Drago
36. Horvat, Gejza
37. Horvatić, Elvira
38. Ileš, Vesna
39. Ištvan,Mirna
40. Ivančić, Mara
41. Ivošević, Anica
42. Ižaković, Stjepan
43. Jakovljević, Krešimir
44. Janković, Verona
45. Jerčić, Melita
46. Jovanović, Anđelka
47. Jurić, Zlatko
48. Jurišić, Marko
49. Jurković, Vladimir
50. Kiš, Mihajlo
51. Klasić, Josipa
52. Kolar, Ivan
53. Kolar, Zdravko
54. Kopić, Vlasta
55. Kordić, Jaka
56. Košta, Kata
57. Kotoraš, Ostoja
58. Kurjaković, Branimir
59. Kuti, Stjepan
60. Laksar, Marija
61. Lasović, Alojz
62. Lelas, Manda
63. Lešković, Marija
64. Majer, Radomira
65. Mađarac, Marko
66. Mak, Ivanka
67. Manc, Dragutin
68. Marc, Josip
69. Marković, Branimir
70. Marunić, Josipa
71. Matulić, Marija
72. Medić, Bruno
73. Medved, Janja
74. Meler, Ljiljana
75. Mihaljević, Anđelka
76. Mihaljević, Stjepan
77. Miksić, Josip
78. Miler, Nada
79. Mitanović, Miroslav
80. Mokricki, Tomislav
81. Mokriš, Stjepan
82. Mudri, Miroslav
83. Muhar, Zvonko
84. Nijemčević, Ostoja
85. Novak, Zorislav
86. Ovničević, Slavko
87. Pačarek, Mirko
88. Paulić, Gordana
89. Pavelić, Zvonimir
90. Pavić, Zvonimir
91. Pavleković, Marijan
92. Pavlović, Ljubica
93. Pest, Antun
94. Piskač, Ivanka
95. Poljak, Dujo
96. Pralija, Lidija
97. Prdić, Josip
98. Proklin, Petar
99. Prša, Antun
100. Rafajac, Oto
101. Rebić, Vladimir
102. Rupčić, Bernarda
103. Sabo, Ivan
104. Senić, Jovanka
105. Sladić, Miroslav
106. Spajić, Marija
107. Strajnić, Duško
108. Strapaš, Lovro
109. Šambić, Stjepan
110. Šandrk, Stipo
111. Šijan, Stevo
112. Šimunić, Rudolf
113. Šimunov, Mato
114. Šinka, Ljudevit
115. Šmit,Petar
116. Šnajder, Zvonimir
117. Šošić, Hrvoje
118. Šot, Valentin
119. Štimac, Nada
120. Štrbenac, Marijan
121. Štrbik, Pavle
122. Šuh, Mirjana
123. Šulovnjak, Slavko
124. Švedl, Ivo
125. Takalić, Jadranka
126. Tonković, Anica
127. Vezmarović, Ivo
128. Vrdoljak, Tadija
129. Vuglač, Stjepan
130. Vujaklija, Nebojša
131. Vukelić, Jelena
132. Živanović, Milorad
133. Žubrinić, Srećko

Predsjednici udruge

U razdoblju proteklih pedeset godina, funkciju su predsjednika obavljali članovi Udruge sljedećim redom:

1. Matija Bajer od 1955. – 1957. godine
2. Josip Bistrić od 1957. – 1959. godine
3. Branimir Kurjaković od 1959. – 1961. godine
4. Matija Bajer od 1961. – 1969. godine
5. Vladimir Butković od 1969. – 1983. godine
6. Josip Benko od 1983. – 1984. godine
7. Ljubica Stupin-Pavlović od 1984. – 1988. godine
8. Stjepan Šambić od 1988. – 2007. godine
9. Branimir Marković od 2007. do danas

Doživotni počasni predsjednici

Na skupštini Društva 1969. godine gospodinu Matiji Bajeru za dugogodišnji aktivni rad u članstvu Društva, uspješno obavljanje funkcije predsjednika i zasluga za razvoj organizacije knjigovođa uopće, dodijeljena je titula počasnoga predsjednika.
Za iste zasluge na skupštini 1996. godine ista je titula dodijeljena gospodinu Vladimiru Butkoviću.
Od 2007. godine gospodin Stjepan Šambić je također počasni predsjednik udruge.

Dopredsjednici udruge

Funkciju dopredsjednika obnašali su sljedeći članovi Udruge:

1. Josip Benko
2. Josip Bistrić
3. Matija Bajer
4. Branimir Kurjaković
5. Ivan Vezmarović
6. Zdravko Kolar
7. Ivan Kolar
8. Lovro Došen
9. Marko Mađarac
10. Zorislav Novak
11. Radomira Majer
12. Marija Laksar
13. Ljubica Stupin-Pavlović
14. Duro Ćuti
15. Marijan Pavleković
16. Dujo Poljak

Tajnici udruge

Tajničke poslove obavljali su sljedeći članovi Udruge:

1. Ivo Švedl
2. Ostoja Kotoraš
3. Vladimir Butković
4. Vladimir Rebić
5. Stjepan Mokriš
6. Srećko Dobrinić
7. Stjepan Ižaković
8. Zorislav Novak
9. Stjepan Mihaljević
10. Stjepan Šambić
11. Ljubica Stupin-Pavlović
12. Dujo Poljak
13. Gordana Paulić
14. Zdravko Kolar
15. Mirjana Šuh

Blagajnici udruge

Funkciju blagajnika obnašali su sljedeći članovi Udruge:

1. Marija Matulić
2. Gejza Horvat
3. Stjepan Mokriš
4. Srećko Žubrinić
5. Gejza Horvat
6. Marija Laksar
7. Jaka Kordić