NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Posted on Jan 17, 2018

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira
radionicu

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br. 108/17)

OSIJEK, 05. veljače 2018. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

PROGRAM:

I. DIO: Prikaz novog Zakona o SPNFT i novine koje on donosi:

– novi temeljni pojmovi
– Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika
– obveznici provedbe Zakona
– mjere, radnje i postupci obveznika te donošenje politika, kontrola i postupaka (interni akt)
– procjena rizika i dubinska analiza stranke
– utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
– vođenje Registra stvarnih vlasnika
– dubinska analiza preko trećih osoba
– politički izložene osobe
– utvrđivanje identiteta stranke na temelju elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
– ograničenja prilikom poslovanja sa strankom
– obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca
– imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
– redovito stručno osposobljavanje i izobrazba
– redovita unutarnja revizija
– zaštita osobnih podataka u postupcima SPNFT
– rokovi čuvanja podataka
– nadzorna tijela i donošenje novih smjernica
– posebnosti profesionalnih djelatnosti (odvjetnika, javnih bilježnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)
– nove (povećane) novčane kazne za prekršaje
– prijelazne i završne odredbe i rokovi za donošenje novih pravilnika

II: DIO: Praktična primjena novog Zakona o SPNFT:

– procjena rizika
– postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
– politički izložene osobe
– lista indikatora
– utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
– utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
– registar stvarnih vlasnika
– provođenje mjera dubinske analize:
o primjeri: računovođa, revizor i porezni savjetnik
o primjeri: ovlašteni mjenjači, trgovci plemenitim metalima i nekretninama
o pojednostavljena dubinska analiza
o pojačana dubinska analiza
– Prikupljanje podataka – ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, trgovci
umjetničkim predmetima i antikvitetima
– Imenovanje ovlaštene osobe – primjeri i slučajevi
– Primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
– Vođenje evidencija prema ZSPNFT
– Interna revizija
– Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
– Prijave Uredu za SPNFT sumnjivih transakcija i osoba
Predavači:
– Ivica Milčić,univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
– mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije
Naknada: 600,00 kuna, svaki slijedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 500,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2018. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

Ovdje preuzmite prijavnicu