NADMETANJE i okvirni sporazum

Posted on May 24, 2012

PROGRAM REDOVITOG USAVRŠAVANJA – IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I OKVIRNI SPORAZUM

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika upisana u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 5, organizira program redovitog usavršavanja odobren od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave:

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I OKVIRNI SPORAZUM:

2012-0025      15. 06. 2012. OSIJEK              Hotel Mursa, B. Kašića 2a

Uvjet za obnavljanje certifikata u području javne nabave je pohađanje redovitog usavršavanja odobrenog od strane Uprave za sustav javne
nabave, od najmanje 32 nastavna sata, tijekom tri godine važenja certifikata. Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne
radionice u trajanju od 8 nastavnih sati. Svakom polazniku programa redovitog usavršavanja HZRIF izdaje potvrdu o pohađanju.
Predavači na programu usavršavanja su treneri u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u provođenju postupaka javne nabave:
– Ivica Pranjić – direktor Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.d.
– Nikolina Bačurin – voditeljica odsjeka nabave u Gradu Velika Gorica
– Zoran Turuk – načelnik Državnog ureda za središnju javnu nabavu
– Jasna Nikić – savjetnica – urednica u HZRIF-u

Trajanje radionice 9,30 – 16,30 sati                            PRIJAVA OBVEZNA

PROGRAM USAVRŠAVANJA:
1. Dokumentacija za nadmetanje
– način izrade i obvezni sadržaj
– opis predmeta nabave
– tehničke specifikacije – jednakovrijednost
– vježba – izrada “šprance” dokumentacije
– primjer dokumentacije za mobilnu telefoniju, naftne derivate, uredski materijal i živežne namirnice

2. Sposobnost gospodarskih subjekata
– obvezni razlozi isključenja
– ostali razlozi isključenja – ako su traženi
– minimalne razine sposobnosti
– dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

3. Kriteriji za odabir ponude
– najniža cijena – sa ili bez PDV-a
– određivanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
– način izračuna udjela u ukupnoj cijeni ponude
– praktični primjeri ekonomski najpovoljnije ponude

4. Okvirni sporazumi
– određivanje količine predmeta nabave
– praktični primjeri izračuna točne količine, okvirne količine i procijenjenih udjela
– sastavljanje troškovnika
– vježba izmjene dokumentacije za nadmetanje i troškovnika za tekuće održavanje sastavljene po starom Zakonu o javnoj nabavi u dokumentaciju po novom Zakonu o javnoj nabavi
– jamstva kod okvirnog sporazuma – moguća primjena jamstava i mogućnost aktiviranja

Literatura: prezentacije predavača i knjiga “Sustav javne nabave – zbirka propisa”
Naknada: 750,00 kn – uključuje literaturu, primjere dokumentacije na CD-u, radni pribor, osvježavajući napitak i PDV.
Uplate: HZ RIF, Zagreb, žiroračun broj: 2360000 – 1101241118 ili gotovinom prije početka, OIB: 75508100288
Prijave i informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 505; telefax: 01/4686 – 496., www.rif.hr