RADNI ODNOSI, RADNO VRIJEME, PRAVO NA PLAĆU, INSPEKCIJSKI NADZOR I SUDSKI SPOROVI

Posted on Sep 9, 2013

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

RADNI ODNOSI, RADNO VRIJEME, PRAVO NA PLAĆU, INSPEKCIJSKI NADZOR I SUDSKI SPOROVI – VAŽEĆI PROPISI, SUDSKA PRAKSA I NAJAVLJENE IZMJENE

Osijek, 20. rujna 2013. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. SKLAPANJE I PRESTANAK UGOVORA O RADU

 • sklapanje ugovora o radu
 • ugovor o radu na određeno vrijeme – novine i ograničenja nakon 26. lipnja 2013.
 • sadržaj ugovora o radu kod malih poslodavaca
 • angažiranje radnika putem agencije za privremeno zapošljavanje
 • angažiranje sezonskih radnika u poljoprivredi – najava proširenja instituta
 • probni rad, pripravnici i stručno osposobljavanje za rad
 • godišnji odmori; plaćeni i neplaćeni dopust
 • zakonska i ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
 • prestanak ugovora o radu
 • redoviti otkazi ugovora o radu; kolektivni višak radnika – novine od 26. lipnja 2013.
 • izvanredni otkazi ugovora o radu i prikaz novije prakse Vrhovnog suda
 • otkazni rokovi i otpremnina – najavljene izmjene u sustavu otpremnina i odštete u slučaju sudskog raskida ugovora o radu
 • donošenje i sadržaj pravilnika o radu
 • prenošenje ugovora na novog poslodavca
 • elektronički zapis podataka umjesto radne knjižice
 • prekršaji poslodavca u vezi s radnim odnosima

2. RADNO VRIJEME, RASPORED, PRERASPODJELA, EVIDENCIJE

 • raspored punog i nepunog radnog vremena
 • nejednak tjedni raspored smjenskih radnika
 • rad noću; raspored rada noćnih radnika
 • prekovremeni rad, novine u ograničenjima, plaćanje prekovremenog rada
 • preraspodjela radnog vremena, razdoblja, trajanje rada
 • evidencije o radnom vremenu, obvezni podaci, najčešći prekršaji

3. PRAVO NA PLAĆU I DRUGE NOVČANE PRIMITKE

 • izvori prava, primjena najpovoljnijeg prava
 • kolektivni ugovor kao izvor prava na plaću
 • smanjenje plaće – postupci; najava uvođenja posebnog razloga za otkaz
 • minimalna plaća i najniža osnovica za plaćanje doprinosa
 • dodaci na plaću
 • dospijeće plaće; posljedice zakašnjenja; zastara
 • tko je obveznik plaćanja doprinosa i poreza na dohodak; posljedice neplaćanja
 • isprave o plaći i povezanost s evidencijom radnog vremena
 • bolovanje i izračun dijela plaće/naknade zaštićenog od ovrhe
 • naknade troškova radnicima, nagrade, potpore i otpremnine – pravo radnika i porezno određenje tih primitaka
 • najava: izmijene u definiciji plaće kao instituta radnog prava

4. INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU RADNIH ODNOSA

 • kontrola prijavljivanja radnika, radno vrijeme, rad stranaca nakon 1. srpnja 2013., uvjeti rada – ovlaštenja inspekcije rada
 • utvrđivanje identiteta zatečenih osoba, zapisnik o nadzoru, primjedbe na zapisnik i donošenje rješenja
 • dostavljanje podataka o odgovornoj osobi
 • zabrana rada i pečaćenje prostorija
 • sudjelovanje u prekršajnom postupku
 • posebnosti vezana uz ovlaštenja prosvjetne inspekcije

5. SUDSKI POSTUPCI U VEZI S RADNIM ODNOSIMA

 • sudska nadležnost; pristojbe u radnim sporovima
 • sudski postupci u vezi s otkazima ugovora o radu
 • sudski postupci kod ostvarivanja plaće i ostalih materijalnih prava radnika
 • sudski postupci u slučaju uznemiravanja i mobbinga radnika

Predavači: mr. Darko Terek, dr. sc. Marija Zuber
Literatura: Zakon o radu – proćišćen tekst, te prezentacije predavača
Naknada: 650,00 kuna (uključuje naknadu za sudjelovanje, literaturu, PDV i okrijepu tijekom pauze). Mogućnost osobnih konzultacija s predavačima.
Uplata na: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu