DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Posted on Oct 5, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Osijek,  30. listopada  2014.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:
1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

–    kupovina dugotrajne nefinancijske imovine
–    pravilno evidentiranje nabavljene imovine
–    financiranje nabave imovne od strane nadležnog proračuna i sl.
–    kupnja na robni zajam (financijski leasing)
–    donirana imovina
–    zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
–    prijenos imovine preko računa 915
–    fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

2. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE

–    pravilno evidentiranje prodane imovine
–    izdavanje računa za prodanu imovinu
–    obvezni elementi računa
–    porezni aspekt prodaje
–    prodaja uz odgodu plaćanja
–    određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)
–    fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

3. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE

–    odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine
–    trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti
–    razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine
–    prisutnost službenika Porezne uprave
–    fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

4. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

–    kontinuirana inventura tijekom godine
–    svođenje na datum popisa 31.12.
–    odluka o provođenju popisa
–    izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
–    manjkovi na teret odgovorne osobe
–    fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

5.  OTPIS DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE

–    primjena propisanih stopa
–    izračun ispravka vrijednosti
–    otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine
–    razlikovanje pojma ispravak vrijednosti od amortizacije

6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE

–    razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja
–    pravilno evidentiranje
–    rentabilnost ulaganja u staru imovinu
–    vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka
Predavači:  mr.sc.Andreja Milić i  mr. sc. Jasna Nikić – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima
Naknada: 500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 450,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu