UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA EU PROJEKATA (2)

Posted on May 14, 2016

EURadionica

UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA EU PROJEKATA (2)

Osijek, 15. lipanj 2016.
početak u 9,30 sati
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Franje Šefera 13

Program:
I. Uvod u financijsko upravljanje EU projekata
• 2 vrste EU programa
• 3 formata financijskih instrumenata
• Osnovni preduvjeti i pretpostavke učinkovite administracije EU projekata

II. Projektni proračun, planiranje i praćenje
• Ključni elementi ugovora o nepovratnim sredstvima, predujmovi i priznavanje prihoda
• 2 načina evidencije imovine
• 2 vrste vremenika i projektni tretman ugovora o radu zaposlenih/suradnika
• Putni nalozi i obračun PerDiem-a
• Pregled poslovnih događaja i dokumentacije s aspekta revizijskog traga (načelo relevantnosti)

III. Obveza i struktura izvještavanja EU projekta
• 5 vrsta projektnih troškova
• 3 vrste financijskih izvještaja
• Primjer arhive projektnog registratora
• Primjena tečajne liste i izračun tečajnih razlika, primjer iz prakse
• Tehnika izbjegavanja dvostrukog financiranja, primjer iz prakse
• Računovodstvo izvora i troškova financiranja projekta, EU tijekovi u praksi

IV. Revizija EU projekata i porezni aspekt
• 5 ključnih koraka u reviziji EU projekata
• Porezni tretman PDV-a u EU programima nakon 1.1.2016.
• Utjecaj poreza na dohodak u 2016. na isplate u svezi EU projekta
• Primjer isplata projektnih troškova u ime projektnih partnera za provedene aktivnosti u Hrvatskoj
• PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada privremenog izvještaja o provedbi EU projekta

Predavači: Enver Raković dipl. oec.
Iskustvo: Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj, odjel za ugovaranje i financiranje
Naknada za radionicu: 1.480,00 kuna (CD, literatura, radni pribor, osvježenje u pauzama i ručak), drugi polaznik -15%
Literatura: Prezentacije predavača, CD s materijalima i software-om za daljnji rad
Uplate: VIZIJA I STRATEGIJA, Zagreb
OIB: 29516734575, žiro račun: HR47 2484 0081 1064 548 35
Detaljnije informacije o EUradionici, satnici i prijavi moguće su i na internet stranici www.EUradionice.eu
telefonom 01/4575-443 ili faksom 01/4575-155.

ZBOG OGRANIČENOG BROJA OD 8 MJESTA PRIJAVA OBAVEZNA

Preuzmite prijavnicu