RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Posted on Mar 14, 2017

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Osijek,  07. travnja 2017.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

 

PROGRAM:

1.  Zasnivanje radnog odnosa i vrste ugovora o radu
−    ugovor o radu i ugovor o djelu – sličnosti i razlike, za koje se poslove može  sklopiti ugovor o djelu
−    poticaji pri zapošljavanju u 2017.god.
−    vrste ugovora o radu
−    obvezni sadržaj ugovora ili potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
−    prijava radnika na MO (obrazac MP-1 i MP-3)
−    ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
−    dopunski rad
−    vođenje matičnih knjiga radnika
−    posebne vrste ugovora o radu (za stalne sezonske poslove, na izdvojenom mjestu rada, kod upućivanja radnika u inozemstvo)
−    posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu
−    liječnički pregled kod zasnivanja radnog odnosa – kada je obvezan
−    podaci koji se kod sklapanja ugovora ne smiju tražiti

2.   Prestanak radnog odnosa

−    načini prestanka ugovora o radu
−    vrste redovitog otkaza
−    razlozi za izvanredni otkaz
−    postupak kod otkazivanja ugovora o radu
−    neopravdani razlozi za otkaz
−    otkazni rokovi i otpremnina
−    neoporezivi iznosi otpremnine i dospijeće otpremnine

3.  Ovrha na plaći radnika
–    primanja radnika izuzeta od ovrha
–    primici koji se isplaćuju na radnikov zaštićeni račun
–    novi granični iznosi za ovrhu na plaći u 2017.godini
–    određivanje prednosnog reda ovršnih isprava
–    zapljena plaće po pristanku dužnika radnika
–    ovrha na plaći zbog obveze uzdržavanja
–    ovrha na plaći po odredbama Općeg poreznog zakona

4.  Novčani primici radnika

–    određivanje visine plaće/naknade plaće
–    kolektivni ugovori s proširenim djelovanjem
–    minimalna plaća
–    povezanost evidencija o radnom vremenu i plaće/naknade plaće
–    rok za isplatu plaće i naknade plaće
–    isprave o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
–    obveze poslodavca koji kasni s isplatom plaće
–    isplata minimalnih plaća radnicima od strane Agencije i najavljene izmjene
–    obveze poslodavca vezane uz obračun doprinosa i poreza
–    oslobođenja od obveze plaćanja dijela doprinosa za određene radnike
–    ostali primici – naknada za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnina, naknade troškova, nagrade, potpore
–    zastara novčanih prava iz radnog odnosa

 

Predavači:   Mr. Darko Terek, odvjetnik, Tajana Zlabnik, odvjetnica,  dr. sc. Marija Zuber, urednica-savjetnica HZRIF.
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, svaki sljedeći iz istog društva  500,00 kn (uključuje  literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu