Novosti

GODIŠNJI ODMORI, SLUŽBENA PUTOVANJA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2017

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira  seminar za neprofitne organizacije:

 

GODIŠNJI ODMORI, SLUŽBENA PUTOVANJA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE, PDV I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek,  07. srpnja  2017.(petak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

PROGRAM:
1.  GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE I REGRES U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

–    određivanje punog i razmjernog dijela godišnjeg odmora
–    kada radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
–    razdoblja koje se ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora i iskazivanje u isplatnoj listi
–    bolovanje, rodiljni dopust i plaćeni dopust vs. pravo na godišnji odmor
–    prekid bolovanja – godišnji odmor – nastavno bolovanje
–    godišnji odmor i plaćeni dopust
–    određivanje visine naknade plaće za godišnji odmor
–    regres i nepuno radno vrijeme
–    regres i razmjerni dio godišnjeg odmora
–    izjava o (ne)isplaćenoj godišnjoj nagradi – koji radnici trebaju dostaviti izjavu
–    način isplate regresa i zaštićeni račun
–    iskazivanje regresa u obrascu JOPPD
–    regres za prethodnu godinu
–    naknada za neiskorišteni godišnji odmor – određivanje visine i iskazivanje u obrascu JOPPD

2.  SPECIFIČNOSTI VEZANE UZ ISPLATE ODREĐENIH PRIMITAKA
–    neoporezive dnevnice i osigurana prehrana; primjeri
–    troškovi službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici isplatitelja
–    troškovi službenih putovanja nerezidenata
–    otpremnine za odlazak u mirovinu
–    naknada troškova prijevoza osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnovanog radnog odnosa
–    primici redovitih studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika

3.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE
–    okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    obrazac financijskih izvještaja –  obrazac PR-RAS-NPF
–    rok i način podnošenja obrasca
–    upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku
–    prekršajne odredbe i novčane kazne

4.  LIKVIDATURA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA
–    knjigovodstvena isprava – u papirnom i elektroničkom obliku
–    knjigovodstvena isprava primljena telekomunikacijskim putem
–    preslika ili fotokopija knjigovodstvene isprave
–    koja knjigovodstvena isprava je vjerodostojna
–    kako provesti likvidaturu
–    veza likvidiranja s procedurama financijskog poslovanja
–    formalna, suštinska i računska kontrola knjigovodstvenih isprava

5.   PDV
–    neprofitne organizacije i PDV
–    obveza plaćanja PDV-a na autorske ugovore i ugovore o djelu
–    obveza plaćanja PDV na usluge po članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u
–    „prefakturiranje“ troškova kod obavljanja usluga (najma, fakturiranje dnevnica, korištenje osobnih automobila i sl.)

6.  FISKALIZACIJA
–    obveznici fiskalizacije od 1. srpnja 2017.
–    koji obveznici fiskalizacije moraju imati fiskalnu blagajnu
–    plaćanja u gotovu novcu

 

Predavači:   dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić i – Domagoj Bakran, savjetnici – urednici časopisa RIF i RIZNICA
Naknada: 600,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn iz istog društva(poduzeća, obrta, ustanove i slično) (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr – prijava obvezna

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori