Novosti

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  – PROGRAM USAVRŠAVANJA

 

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

(primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Osijek, 13.- 15. studenog  2017.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,00 sati

 

Program:

1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

–       poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
–       načela iskazivanja imovine i obveza
–       načela iskazivanja prihoda i rashoda
–       popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

–       prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
–       prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
–       zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
–       dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
–       financijska imovina – zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
–       praćenje i evidentiranje financiranja projekata  iz fondova EU
–       vremenska razgraničenja – evidentiranje
–       praktični rad  polaznika- evidentiranje  na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

–       utvrđivanje rezultata po aktivnostima
–       korekcija i raspodjela rezultata
–       zaključivanje poslovnih knjiga
–       popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
–       praktični rad  polaznika- evidentiranje  na pripremljenim zadacima

 
 

Predavači:  mr.sc.Andreja Milić i  mr. sc. Jasna Nikić – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima  i knjižica novog računskog plana
Trajanje programa: ukupno 24 sata
Naknada: 2.200,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrjepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Nakon završetka polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja.

 

Odgovori