Novosti

GODIŠNJI ODMORI, POPUNJAVANJE JOPPD OBRASCA KOD ODREĐENIH SLUČAJEVA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira seminar za neprofitne organizacije

GODIŠNJI ODMORI, POPUNJAVANJE JOPPD OBRASCA KOD ODREĐENIH SLUČAJEVA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek, 13. srpnja 2018.(petak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:
1. GODIŠNJI ODMOR I PRIMICI POVEZANI S KORIŠTENJEM GODIŠNJEG ODMORA

– pravo na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora
– povoljnije pravo za određene radnike
– određivanje razmjernog dijela
– prestanak ugovora na određeno vrijeme i godišnji odmor
– korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
– godišnji odmor i plaćeni dopust
– godišnji odmor i bolovanje
– naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora; visina, evidencije o radu
– regres – tko ima pravo, kada se isplaćuje, način isplate, iskazivanje u obrascu JOPPD
– naknada za neiskorišteni godišnji odmor – kada se isplaćuje, porezna obilježja, iskazivanje u JOPPD obrascu

2. OSTALE AKTUALNOSTI

– do kada treba naknadu zbog neispunjenja kvote obveznog zapošljavanja invalida iskazivati u obrascu JOPPD
– obračun naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida
– prigovor na privremena porezna rješenja o godišnjoj obvezi poreza za 2017. godinu – tko može podnijeti, rokovi, postupanje PU
– PK kartice i osobni odbitak u slučaju prestanka radnog odnosa
– mogućnost dostavljanja obrasca JOPPD za mjesec unaprijed
– isplate sportašima
– isplate umjetnicima

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

– okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
– obrazac financijskih izvještaja – obrazac PR-RAS-NPF
– rok i način podnošenja obrasca
– upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku
– prekršajne odredbe i novčane kazne

4. REPREZENTACIJA I SLIČNI TROŠKOVI

– što se može smatrati troškom reprezentacije?
– tko su poslovni partneri?
– jesu li članovi predsjedništva i izvršnog odbora poslovni partneri?
– reprezentacija za vanjske suradnike – tajnik, predsjednik, računovođa
– voda, topli i hladni napici koje neprofitna organizacija kao poslodavac omogućuje svojim radnicima
– organiziranje izleta i domjenaka za članove neprofitne organizacije

Odgovori