Novosti

PDV NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA UNUTAR EU I DRUGA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

PDV NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA UNUTAR EU I DRUGA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

Osijek, 18. listopada 2018.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
Početak 9,30 sati
Očekivano trajanje do 14,00 sati

Program:

1. Isporuka dobara unutar EU
• Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuke dobara u drugu državu članicu
• Mjesto isporuke dobara s prijevozom – važnost dokaza o otpremi (prijevozne isprave, izjava o otpremi – što se traži u nadzoru)
• Mjesto isporuke dobara bez prijevoza i utvrđivanje mjesta oporezivanja
• Što se smatra prodajom na daljinu
• Carinski postupak 42
• Isporuke u nizu
o Primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
o Važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
o Definicija isporuke dobara s i bez prijevoza
o Trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavnjenja

2. Isporuke u nizu izvan EU

3. Usluge stranih poreznih obveznika uključivo i „malih poreznih obveznika“ – obveza obračuna PDV-a

4. Isporuke hrvatskih „malih poreznih obveznika“ unutar EU (isporuke s montažom, usluga ne nekretnini u drugoj državi članici – kada se moraju registrirati u državi članici u kojoj obavljaju isporuke)

5. Ispravak porezne osnovice kod:
• povrata robe, naknadnih popusta vezano za primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
• primjene Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama
• postupka predstečajne nagodbe

6. Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a i očekivane izmjene

7. Registriranje stranih poreznih obveznika, njihove isporuke na području Republike Hrvatske i primjena članka 75. stavka 2. – prijenos porezne obveze (najčešće pogreške)

8. Ispravci elektronički poslanih obrazaca
• PDV, PPO, INO-PPO, PDV-S, ZP
• Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca

9. Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
• prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
• porezna zastara
• podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
• obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
• iznimni slučajevi kada dostavljeni ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo

10. Sklapanje upravnog ugovora
• za koji se porezni dug može sklopiti upravni ugovor
• postupak odlučivanja o prijedlogu za sklapanje upravnog ugovora
• jednostrani raskid i prestanak ugovor te primjena drugih zakonskih propisa

11. Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora
• što može biti predmet porezne nagodbe i uvjeti za sklapanje porezne nagodbe
• smanjenje novoutvrđene porezne obveze u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom

12. Očekivane izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

Predavači:
mr. sc. Miljenka Cutvarić, urednica savjetnica HZRIF
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura: Prezentacija predavača, knjiga Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost
Naknada: 600,00 kn za članove URFD Osijek- pravne osobe, ostali 700,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu

 

Odgovori