NOVINE U SASTAVLJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Jan 25, 2019

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira seminar za neprofitne organizacije

NOVINE U SASTAVLJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU, ISPLATA PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA, POREZ NA DOBIT I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE
bodovi za revizore

Osijek, 08. veljače 2019.(petak) Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati
Očekivano trajanje do 15 sati

PROGRAM:

1. UTVRĐIVANJE REZULTATA, RASPODJELA REZULTATA I ZAKLJUČNA KNJIŽENJA

 • Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2018. godinu
 • Osnovni računi za knjigovodstveno evidentiranje rezultata
 • Iskazivanje prenesenih viškova i manjkova iz prethodnih godina u obrascu PR-RAS-NPF
 • Povezanost rezultata koji se iskazuje u obrascu BIL i PR-RAS-NPF
 • Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka

2. NOVO – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA ZA 2018.

 • Okružnica Ministarstva financija za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja
 • NOVI OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – BILANCA I OBRAZAC PR-RAS-NPF
 • PROMJENE U NAČINU ISKAZIVANJA PODATAKA VEZANI ZA PRIHODE I RASHODE FONDOVA EU
 • NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE NOVIH OBRAZACA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • Kontrole unutar obrazaca BIL I PR-RAS-NPF
 • Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG NJIGOVODSTVA ZA 2018.

 • Odluka zakonskog predstavnika o vođenju jednostavnog knjigovodstva
 • Utvrđivanje rezultata za 2018. godinu
 • Popunjavanje Obrasca: G-PR-IZ-NPF
 • Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu

4. IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA NA OBRASCU PROR-POT I IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

5. PRIMJENA IZMIJENJENIH PROPISA O OBVEZNIM DOPRINOSIMA I POREZU NA DOHODAK

 • minimalna plaća za 2019. godinu
 • vrste i stope obveznih doprinosa za razdoblje provedeno u osiguranju od 1.1.2019.
 • doprinosi na primitke koji se odnose na razdoblje do 31.12.2018.
 • oslobođenja od obveze doprinosa u 2019. godini
 • nova najniža i najviša osnovica za doprinose
 • osnovica za osobe na stručnom osposobljavanju
 • mjesečna i godišnja porezna tarifa
 • promjene u krugu uzdržavanih članova obitelji
 • primici koji ne utječu na korištenje osobnog odbitka za uzdržavanog člana
 • novi neoporezivi primici od 1.1.2019.
 • doprinosi i predujam poreza na primitke od drugog dohotka
 • IP kartice i potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2018. godinu
 • postupak ostvarivanja neiskorištenih poreznih prava za 2018. godinu
 • koje evidencije se ukidaju od 1.1.2019.
 • ostale izmjene u propisima o porezu na dohodak

6. ISPLATA NETO PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA

 • primici iz radnog odnosa koji se isplaćuju na zaštićeni račun
 • određivanje dijela plaće zaštićenog od ovrhe u 2019. godini
 • zaštita od ovrhe naknade za bolovanje
 • primici koje je dozvoljeno radnicima isplatiti u gotovu novcu

7. OSTALE AKTUALNOSTI

 • koji umirovljenici mogu raditi s nepunim, a koji s punim radnim vremenom
 • plaća i drugi primici zaposlenog umirovljenika
 • naknada za bolovanje zaposlenog umirovljenika
 • novi propisi o studentskom radu
 • minimalna satnica i obvezni dodaci na zaradu studenta

8. OBRAČUN POREZA NA DOBIT

 • zakonodavni okvir sastavljanja prijave poreza na dobit za 2018.
 • porezna osnovica za utvrđivanje poreza na dobit
 • računovodstveno načelo
 • novčano načelo
 • paušalno oporezivanje
 • stavke uvećanja i umanjenja porezne osnovice
 • porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
 • rokovi plaćanja obveze poreza na dobit
 • predujmovi poreza na dobit u 2019.
 • prilozi uz godišnju prijavu
 • novosti u sustavu poreza na dobit od 1. 1. 2019.

9. NOVOSTI OD 1. 1. 2019. VEZANE UZ PDV I OPZ-STAT-1

 • smanjenje opće stope na 24%
 • promjene vezana uz oporezivanje stopama od 5% i 13%
 • 50% odbitka pretporeza na osobne automobile bez obzira na nabavnu vrijednost
 • prijenos porezne obveze za betonski čelik i željezo te proizvode od betonskog čelika i željeza
 • prijenos porezne obveze od strane poreznog obveznika bez sjedišta u RH
 • ulazak u sustav PDV-a u tekućoj godini
 • podnošenje posebne evidencije o primljenim računima uz PDV obrazac
 • novi rok predaje OPZ-STAT-1

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Radionica „Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2018. godinu” uključena je u godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i za nju je zatražena prethodna suglasnost. Nakon odobrenja i dodjeljivanja broja bodova od strane Ministarstva financija bit će objavljen broj bodova koji će se priznati ovlaštenim revizorima u okviru stalnog stručnog usavršavanja.

Predavači: Domagoj Bakran, mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić i dr.sc. Marija Zuber – savjetnici – urednici časopisa RIF i RIZNICA
Naknada: 600,00 kn prvi sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn iz istog društva(poduzeća, obrta, ustanove i slično) (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna

Ovdje preuzmite prijavnicu