Novosti

PROGRAM USAVRŠAVANJA: ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira – PROGRAM USAVRŠAVANJA

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA
(primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Osijek, 07.- 09. srpnja 2020.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,00 sati

Program:

1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
– poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
– načela iskazivanja imovine i obveza
– načela iskazivanja prihoda i rashoda
– popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA
– prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
– prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
– zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
– dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
– financijska imovina – zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
– praćenje i evidentiranje financiranja projekata iz fondova EU
– vremenska razgraničenja – evidentiranje
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
– utvrđivanje rezultata po aktivnostima
– korekcija i raspodjela rezultata
– zaključivanje poslovnih knjiga
– popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

Predavači: mr.sc.Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima
Trajanje programa: ukupno 24 sata
Naknada: 2.300,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrjepu tijekom pauze).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

Nakon završetka polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu

Odgovori