Novosti

RAD STRANACA U PRAKSI

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu
RAD STRANACA U PRAKSI
OSIJEK, 25. travnja 2022. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
Radionica se održava u skladu s epidemiološkim mjerama.
početak 9,30
Program:
1. Rad stranaca u RH
– uvjeti za boravak i rad državljana EU-a, EGP-a i Švicarske konfederacije u RH
– uvjeti za boravak i rad državljana tredih zemalja u RH
– uvjeti za boravak i rad stranih radnika upudenih na rad u RH – razlika između državljana EU i državljana
tredih zemalja
– pravni i socijalni položaj stranih državljana u svojstvu članova uprave, izvršnih direktora ili likvidatora
trgovačkih društava s poslovnim nastanom u RH
– strani državljani kao nositelji obrta i drugih samostalnih djelatnosti u RH
– uvjeti za boravak i rad digitalnih nomada
– uvjeti zaposlenja – visina plade, godišnji odmor, radno vrijeme i dr.
– zdravstvena zaštita
2. Rad stranih državljana za poslodavca sa sjedištem u RH
– pravni položaj radnika koji rade na području druge države za poslodavca iz RH
– rad u dvije i više država
– sklapanje ugovora o radu s radnikom koji je ved zaposlen u drugoj državi članici EU ili tredoj zemlji; nepuno radno vrijeme
– rad putem ugovora o djelu
3. Plaća i neoporezivi primici stranaca zaposlenih u RH i upućenih na rad u RH
– obračun plade stranih radnika za vrijeme zaposlenja u RH
– korištenje osobnog odbitka; specifičnosti za državljane EU
– uvjeti za korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na pladu
– povrat poreza stranim radnicima mlađima od 30 godina
– neoporezivi primici radnika stranaca
– strani radnici upudeni na rad u RH
– porezne obveze radnika koji kao upudeni rade u RH
– primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
– neoporezivi primici koje upudenim radnicima ispladuje tuzemni isplatitelj
– izvještavanje u JOPPD-u

4. Primici ostalih stranaca radno angažiranih u RH
– plada stranaca koji rade u dvije ili više država
– plada stranca zaposlenog u drugoj državi EU
– socijalno osiguranje stranaca članova uprave/direktori
– primici stranaca po osnovi članstva u nadzornom odboru društva sa sjedištem u RH
– primici stranaca radno angažiranih po ugovoru o djelu
– primici digitalnih nomada

 

Predavači: dr Tajana Zlabnik odvjetnica iz Zagreba; dr.sc. Marija Zuber, savjetnica –
urednica u časopisu “Računovodstvo i financije i Riznica“
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 700,00 kuna za
ostale sudionike(naknada uključuje literaturu, PDV)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obavezna!

Ovdje preuzmite prijavnicu