TEB i RFD Osijek seminar

Posted on Oct 17, 2011

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički seminar

 

NOVOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA, PRIPREME ZA GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE I POREZNE PRIJAVE ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI

Osijek, 28. 10. (petak) 2011. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

PROGRAM SEMINARA

1. IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • novosti kod isplate i evidentiranja predujmova dobiti i dividendi
 • smanjenje neoporezive kamate – jeftiniji krediti radnicima

2. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

 • obveza konačnog obračuna poreza i doprinosa u zadnjoj plaći u 2011.
 • božićnice i darovi djeci, poslovni pokloni, darovi radnicima i plaća u naravi
 • plaće, drugi dohodak
 • nepuno radno vrijeme, volonteri – obračun doprinosa
 • pregled obveznika, osnovica i propisanih stopa doprinosa i renti
 • podnošenje obrasca R-Sm u 2012.

3. IZMJENE ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU I OPOREZIVANJE MIROVINE

 • mogućnost povratka u I. stup
 • uključivanje dodatka u mirovinu

4. PRIPREME ZA IZRADU GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

 • godišnji popis, inventurni viškovi i manjkovi
 • otpis, rashod i vrijednosno usklađivanje potraživanja i zaliha
 • konačni obračun amortizacije i dr.

5. JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, OBVEZNICI, ROKOVI, DOKUMENTACIJA I DR.

6. E-POSLOVANJE

 • e-računi i e-uplatnice
 • servis za e-poslovanje
 • Registar korisnika e-Računa

7. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN PDV-a

 • izmjene propisa o PDV-u tijekom 2011.
 • što treba pregledati i provjeriti prije konačnog obračuna PDV-a?
 • korištenje privatnih i službenih vozila
 • darovi i donacije
 • reprezentacija, promidžba i spozorstva

8. POREZ NA DOBIT

 • pregled i provjere evidencija prije konačnog obračuna poreza na dobit
 • dozvoljena smanjenja porezne osnovice
 • stanovi, kuće za odmor, automobili, plovila i zrakoplovi u vlasništvu društva
 • zatezne i ugovorne kamate (promjena eskontne stope od 1.7.)
 • pregled poreznih olakšica i poticaja

ODGOVORI NA PITANJA SUDIONIKA

PREDAVAČI

mr. Drago Kovačić, direktor grupe proizvoda FINA-e

TEB-ovi savjetnici

PISANI MATERIJAL

Priručnik s obradom seminarskih tema

KOTIZACIJA

Naknada iznosi 450,00 kn po sudioniku i uključuje PDV, pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

GRATIS

Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2011. podmirena.

POPUST

Pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” ostvaruju popust od 20% i plaćaju 360,00 kn po sudioniku, ako je obveza za 2011. podmirena.

UPLATA

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun UDRUGE RFD OSIJEK 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Napominjemo da Vam je i TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. uputio  poziv za ovaj seminar.

Preuzmite obavijest i prijavnicu