SEMINAR ZA PRORAČUNE

Posted on Nov 3, 2011

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički

SEMINAR ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE:

Osijek, 16. 11. (srijeda) 2011. – Hotel Osijek, Šamačka 4

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci za provjeru sveobuhvatnosti knjiženja i priznavanja knjigovodstvenih stavaka
 • Obvezna usuglašavanja pojedinih evidencija i stavaka
 • Godišnji popis imovine i obveza (i rashodovanje imovine)
  • pripreme za popis (u računovodstvenim i drugim odjelima)
  • organizacija i obavljanje popisa
  • odgovornost, sudionici
  • rokovi
  • knjiženja popisnih razlika
 • Povezanost navedenih postupaka s pitanjima iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti

2. Obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće

 • U kojim slučajevima poslodavac ima obvezu izrade godišnjeg obračuna plaća?
 • Za koje radnike se može sastaviti godišnji obračun?
 • Dobrovoljno sastavljanje godišnjeg obračuna plaća
 • Utvrđivanje godišnjeg obračuna i postupanje s razlikama
 • Popunjavanje poreznih izvješća

3. Ostale porezne aktualnosti

 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • Nepuno radno vrijeme, volonteri
 • Podnošenje obrazaca R-Sm, ID i IP u 2012.
 • Božićnice i darovi djeci

4. Mirovinsko osiguranje: Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

 • Mogućnost povratka u I. stup
 • Uključivanje dodatka u mirovinu i dr.

 

5. Zdravstveno osiguranje: Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 • Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • Naknada plaće na teret sredstava poslodavca – Naknada plaće na teret sredstava HZZO-a – Naknada plaće u slučaju ozljede na radu – Naknada plaće nakon prestanka radnog odnosa
 • Dokumentacija za povrat isplaćene naknade
 • Osnovica za utvrđivanje naknade plaće – Valorizacija osnovice za naknadu

6. Ovrha na plaći i ovrha na novčanim sredstvima: Najčešća pitanja

7. Odgovori na pitanja

Predavači:

 • Nikolina Bičanić i Jasminka Rakijašić, TEB-ove savjetnice
 • Ljubica Đukanović, ravnateljica zdravstvene ustanove – u svim gradovima
 • Danijela Stepić, ravnateljica Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija

Pisani materijal: Za seminar pripremamo poseban priručnik s obradom tema iz programa.

Kotizacija: Naknada iznosi 400,00 kn po sudioniku i uključje PDV, pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Gratis: Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2011. podmirena.

Popust: Pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” ostvaruju popust na kotizaciju od 20% i plaćaju 320,00 kn po sudioniku, ako je obveza za 2011. podmirena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Molimo Vas da nam omogućite kvalitetnu organizaciju i izvedbu seminara svojom pravovremenom prijavom i uplatom

 

Ovdje možete preuzeti prijavnicu