Novosti

Porez na dohodak

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK

u suradnji s

HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira

radionicu

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE I POREZNE EVIDENCIJE

Osijek,  29. studeni 2011.  
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,

Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

 

 početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA TIJEKOM GODINE
– utvrđivanje porezne osnovice
– razlozi za ispravak predujma poreza na dohodak tijekom godine
– način ispravka netočno utvrđenog predujma poreza na dohodak

2. OBVEZNO SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK
– godišnji obračun poreza u slučaju neredovitih isplata plaća
– godišnji obračun poreza u slučaju isplata naknada plaća za:
o rodiljni i roditeljski dopust,
o bolovanje preko 42 dana,
o bolovanje zbog ozljede na radu…
– godišnji obračun poreza na dohodak u slučaju različitogporeznog opterećenja tijekom godine zbog:
o isplata bonusa,
o isplata potpora, naknada i nagrada iznad neoporezivog iznosa….

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE
– uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
– porezna tarifa za godišnji obračun poreza na dohodak
– način povrata više uplaćenog poreza na dohodak
– primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na
dohodak – specifični slučajevi sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak
o godišnji obračun ako nema isplate plaće u prosincu
o godišnji obračun u slučaju više isplata u prosincu (plaća, bonus,plaća u naravi….)

4. NAČIN EVIDENTIRANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA
DOHODAK U PROPISANIM EVIDENCIJAMA
– primjeri popunjavanja R-Sm – obrasca
– primjeri popunjavanja poreznih evidencija (IP obrasca i ID obrasca)

5. POREZNE EVIDENCIJE O OBRAČUNANOJ I ISPLAĆENOJ PLAĆI TIJEKOM GODINE
– način iskazivanja podataka o mjesečnim plaćama na ID obrascu
– iskazivanje podataka na IP obrascu
– rokovi dostavljanja poreznih evidencija Poreznoj upravi
– primjeri popunjavanja poreznih evidencija
o ako se plaće isplaćuju redovito
o ako plaća nije isplaćena
o ako se isplaćuju zaostale plaće
o ako je isplaćena samo neto plaća
o ako su porez na dohodak i doprinosi plaćeni po rješenju Porezne uprave

 

Predavači:  savjetnice – urednice u časopisu „Računovodstvo i financije“

dr.sc. MARIJA ZUBER, mr.sc.KORNELIJA SIROVICA

Naknada: 500,00 kuna (uključuje prezentacije predavača,   radni pribor  i PDV)

Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

 

Ovdje preuzmite prijavnicu za radionicu

Odgovori