Zakon o PPI i ZOP

Posted on Nov 4, 2011

Photo from sxc.hu, author: Nick Benjaminsz

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK

u suradnji s

HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

 

organizira radionicu

PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Osijek,  02. prosinca 2011.  
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,

Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati
PROGRAM
1. POSTOJEĆI OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • državna tijela
 • tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe s javnim ovlastima

2. NOVI OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (od 30. prosinca 2010.)

 • pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom  utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna JLP(R)S
 • trgovačka društva u kojima RH i JLIP(R)S imaju većinsko vlasništvo

3. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • objavljivanjem informacija na internetskim stranicama ili u javnom glasilu
 • davanje informacija pojedinom korisniku, donošenje rješenja
  o zahtjevu, žalba i upravni spor
 • ovlaštenja Agencije za zaštitu osobnih podataka kao neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama
 • obveza imenovanja službenika za informiranje i izrade kataloga informacija
 • primjer kataloga informacija
 • dostavljanje godišnjeg izvješća Agenciji za zaštitu osobnih podataka

4. PRAVILNIK O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 • upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • zahtjev za pristup informacijama

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 • prikupljanje i obrada osobnih podataka i posebnih kategorija osobnih podataka
 • davanje osobnih podataka korisnicima
 • način vođenja zbirki osobnih podataka
 • dostava evidencije osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • objava evidencija u Središnjem registru
 • prava ispitanika i zaštita njihovih prava
 • imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

6. UREDBA O NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O ZBIRKAMA OSOBNIH PODATAKA

 • sadržaj evidencije o zbirci osobnih podataka, vremensko razdoblje čuvanja i korištenja osobnih podataka
 • primjer evidencije o zbirci osobnih podataka

7. UREDBA O NAČINU POHRANJIVANJA I POSEBNIM MJERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

 • računalna, telekomunikacijska i programska oprema sustava za vođenje zbirki osobnih podataka
 • osobe ovlaštene za provedbu i nadzor mjera zaštite osobnih podataka

Polaznicima radionice se uručuje CD sljedećeg sadržaja:

• pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama
• pročišćeni tekst Zakona o zaštiti osobnih podataka
• ogledni primjer Odluke o ustrojavanju kataloga informacija
• ogledni primjer Zahtjeva za pristup informacijama
• ogledni primjer Kataloga informacija
• ogledni primjer Odluke o imenovanju službenika za informiranje
• ogledni primjer Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
• ogledni primjer Rješenja kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama

Predavači: mr. Darko Terek, odvjetnik i Jasna Nikić, savjetnica – urednica u HZRIF-u:

Naknada:

500,00 kuna  – Naknada uključuje prezentacije i primjere predavača, CD s primjerima Odluka i Rješenja, radni pribor, osvježavajući napitak u stankama i PDV.
Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

 

Ovdje možete preuzeti prijavnicu za radionicu