Novosti

Računovodstveni kutak

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

Računovodstveni kutak

OSIJEK, 6. svibnja 2024. (ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek Osijek Šetalište k. F. Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati Očekivano trajanje do 15 sati

Program:

Likvidacija

1. pokretanje postupka likvidacije
2. postupak likvidacije
3. financijsko izvještavanje
4. porezni status društva u likvidaciji

Prestanak društva po skraćenom postupku

1. pokretanje postupka
2. prilozi/izjave osnivača
3. financijsko izvještavanje
4. porezni status brisanja društva po skraćenom postupku

Formiranje rezervi

1. kod dioničkog društva
2. kod društva s ograničenom odgovornošću
3. kod jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
4. za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi
5. za pokriće dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima
6. temeljem usklađivanja temeljenog kapitala zbog uvođenja eura

Kamate

1. kamate na pozajmice između trgovačkih društava
2. kamate na pozajmice između trgovačkog društva i fizičke osobe
3. zatezne kamate

MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

1. definiranje računovodstvenih politika, promjena računovodstvenih procjena
2. promjena računovodstvenih politika s primjerima iz prakse
3. stavke financijskih izvještaja koje podliježu računovodstvenoj procjeni
4. promjena računovodstvenih procjena s primjerima iz prakse
5. ispravak računovodstvenih pogrešaka

Isplata dividendi/udjela u dobiti

1. isplata neoporezive dividende/udjela u dobiti
2. isplata oporezive dividende/udjela u dobiti

Državne potpore

1. priznavanje državnih potpora
2. potpore povezane s dugotrajnom imovinom
3. potpore povezane s biološkom imovinom
4. potpore povezane s prihodom
5. povrat državnih potpora

Roba u komisiji

1. obveze komitenta
2. obveze komisionara
3. samoizdavanje računa

Vrijednosna usklađenja

1. dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. financijske imovine
3. zaliha
4. potraživanja

Nabava i prodaja automobila

1. stjecanje/prodaja automobila iz/u EU
2. nabava putem financijskog leasinga (sale&lease back)
3. operativni najam automobila
4. kupnja/prodaja automobila od fizičke osobe

Računovodstvo povezanih osoba

1. poduzetnici unutar grupe
2. društva povezana sudjelujućim interesom
3. ulaganje u vrijednosne papire

Podružnice/poslovne jedinice

1. razlika podružnice/poslovne jedinice – ZTD/Opći porezni zakon
2. poslovanje podružnice/poslovne jedinice
3. financijski izvještaji i porezne prijave podružnice/poslovne jedinice

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., Luka Orlović, univ.spec.oec.

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 90,00 eura za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe; 100,00 eura za ostale sudionike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV)

Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987 Informacije: tel: 031/283-675; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obavezna!

Ovdje možete preuzeti prijavnicu