PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Posted on Jul 24, 2015

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira edukaciju – PROGRAM USAVRŠAVANJA

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO 

Osijek,  21.- 24. rujna  2015.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,00 sati

Program:
1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

–         poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
–         načela iskazivanja imovine i obveza
–         načela iskazivanja prihoda i rashoda
–         popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

–         prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
–         prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
–         zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
–         dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
–         financijska imovina – zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
–         praćenje i evidentiranje financiranja projekata  iz fondova EU
–         vremenska razgraničenja – evidentiranje
–         praktični rad  polaznika- evidentiranje  na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

–         utvrđivanje rezultata po aktivnostima
–         korekcija i raspodjela rezultata
–         zaključivanje poslovnih knjiga
–         popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
–         praktični rad polaznika  – utvrđivanje rezultata prema pripremljenim zadacima

4.  FISKALNA ODGOVORNOST

–         Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja planiranja proračuna/financijskog plana, izvršavanja, javne  nabave, računovodstva, izvještavanja
–         Provjera i formiranje sadržaja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti
–         Provjera sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika

 

 Predavači:  mr.sc.Andreja Milić i  mr. sc. Jasna Nikić – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima  i knjižica novog računskog plana
Trajanje programa: ukupno 30 sati
Naknada: 2.500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 2.300,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu