Novosti

OBVEZA USKLAĐIVANJA OBRAČUNA PLAĆE S NOVIM PRAVILNIKOM, EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR PREMA NOVOM ZAKONU O RADU

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

OBVEZA USKLAĐIVANJA OBRAČUNA PLAĆE S NOVIM PRAVILNIKOM, EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR PREMA NOVOM ZAKONU O RADU

Osijek,  18. lipnja  2015.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

I.   Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

 • obveze poslodavca prema čl. 93. Zakona o radu
 • razlozi uvođenja unificiranih obrazaca o plaći, naknadi plaće i o otpremnini – obveza usklađivanja do 1. srpnja 2015.
 • rok za usklađivanje s obrascima objavljenima u  Nar. nov., br. 32/15.
 • obvezni podaci na ispravama o isplaćenoj plaći – obrazac IP1
 • povezanost evidencija o radnom vremenu, izvora prava na plaću i isprava o plaći
 • dodatni podaci na ispravi o neisplaćenoj plaći – obrazac NP1
 • izdavanje isprava u slučaju kad je dio plaće isplaćen
 • posebni podaci za radnika koji radi na izdvojenom mjestu, radnika izaslanog na rad u inozemstvo i za pomorca
 • rokovi uručenja radniku i dokaz o uručenju; uručenje elektronskim putem
 • isprave o otpremnini: obrazac IO1 i IO2
 • rokovi čuvanja isprava
 • sankcije za poslodavca koji radniku ne uruči propisane isprave

II. Ispunjenje novčanih obveza prema radniku

 • dospijeće plaće i naknade plaće; dospijeće doprinosa i poreza na dohodak
 • dospijeće ostalih novčanih primitaka iz radnog odnosa
 • primici koji se uplaćuju na radnikov zaštićeni račun
 • isplata plaće, naknade plaće i otpremnine u ovršnom postupku
 • prednost u prisilnoj naplati plaće i otpremnine na temelju isprava o neisplaćenoj plaći

 

III. Evidencije o radnicima i o radnom vremenu

 • koje su obvezne evidencije izmijenjene od 28. ožujka 2015.
 • izmijenjeni podaci u evidenciji o radnicima
 • proširenje kruga osoba koje nisu zaposlene, za koje poslodavac vodi evidenciju
 • na koje se radnike ne odnosi evidencija o radnom vremenu propisana Pravilnikom iz Nar. nov., br. 32/15.
 • novi podaci u evidenciji o radnom vremenu
 • iznimke u načinu vođenja podataka za visoko obrazovanje, znanost i predškolski odgoj
 • radnici s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena
 • izmijenjena ažurnost vođenja podataka i rokovi čuvanja
 • sankcije za poslodavca koji ne vodi evidencije na propisani način

 

IV. Pravo na godišnji odmor prema novom Zakonu o radu

 • stjecanje prava na godišnji odmor; pravo na puni i na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • prestanak radnog odnosa u toku godine
 • promjena poslodavca u toku godine i pravo na godišnji odmor, bez prekida i s prekidom dužim od 8 dana
 • izračunavanje razmjernog dijela godišnjeg odmora; prestanak radnog odnosa u polovini mjeseca
 • korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
 • korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • dani tjednog odmora i godišnji odmor; blagdani i godišnji;  bolovanje i godišnji odmor; plaćeni dopust za osobne potrebe i godišnji odmor
 • otkazni rok i godišnji odmor
 • naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora
 • prestanak radnog odnosa i pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
 • oporezivi i neoporezivi dio regresa za godišnji odmor


Predavači:
1. Tatjana Zlabnik, odvjetnica, Zagreb
2. Marija Zuber,  savjetnica – urednica HZ RIF-a

Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 400,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori