Korištenje godišnjeg odmora za 2017., prijenos godišnjeg odmora iz 2016., naknada plaće, regres i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Posted on May 16, 2017

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

Korištenje godišnjeg odmora za 2017., prijenos godišnjeg odmora iz 2016., naknada plaće, regres i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Osijek,  30. svibnja 2017.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II

početak 9,30 sati

PROGRAM:
1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR ZA 2017. GODINU

–    određivanje dužine godišnjeg odmora
–    najkraće i najduže trajanje punog godišnjeg odmora
–    godišnji odmor prema autonomnim izvorima radnog prava; određivanje dodatnih dana
–    primjena proširenih KU u gospodarstvu (ugostiteljstvo, graditeljstvo)
–    primjena KU u državnim i javnim službama
–    raspored korištenja godišnjih odmora
–    odluka o godišnjem odmoru; primjer odluke; način dostavljanja
–    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
–    pravo na puni i na razmjerni dio godišnjeg odmora
–    izračunavanje razmjernog dijela godišnjeg odmora; prestanak radnog odnosa u polovini mjeseca
–    promjena poslodavca u toku godine i pravo na godišnji odmor
–    odlazak u mirovinu i pravo na godišnji odmor; povoljnije pravo u državnim i javnim službama
–    rad na određeno vrijeme i pravo na godišnji odmor
–    koji dio godišnjeg odmora je dozvoljeno prenijeti u 2018. godinu
–    stajališta Ministarstva rada u vezi prava i korištenja godišnjeg odmora
–    godišnji odmor osobe koja se stručno osposobljava za rad bez zasnovanog radnog odnosa

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ 2016. GODINE
–    korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2016. godinu
–    radnici koji godišnji odmor za 2016. nisu iskoristili zbog bolovanja ili korištenja roditeljskih prava
–    povoljnije pravo za određene radnike
3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I GODIŠNJI ODMOR
–    dani tjednog odmora i godišnji odmor
–    blagdani i godišnji odmor
–    bolovanje i godišnji odmor; prekid bolovanja i ponovno nastavno bolovanje; prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
–    plaćeni dopust za osobne potrebe i godišnji odmor
–    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE, REGRES I NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
–    godišnji odmor u evidencijama  radnog vremena
–    naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora
–    određivanje visine naknade; primjena najpovoljnijeg prava; iskazivanje u obrascu JOPPD
–    porezno određenje regresa
–    neoporezivi regres i obveza pribavljanja izjava radnika zaposlenih s nepunim radnim vremenom i radnika koji su zaposleni tijekom godine
–    isplata neoporezivog regresa za prethodne godine
–    oporezivi i neoporezivi dio regresa u obrascu JOPPD
–    isplata regresa osobama na stručnom osposobljavanja i porezno određenje primitka
–    prestanak radnog odnosa i pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
–    određivanje visine i porezno određenje naknade za neiskorišteni godišnji odmor
–    naknada za neiskorišteni godišnji odmor u obrascu JOPPD; isplata nakon prestanka radnog odnosa
–    naknada štete radniku kojemu poslodavac nije omogućio korištenje godišnjeg odmora

Predavači:   savjetnici HZRIF-a
Literatura:  Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 500,00 kn (naknada uključuje  literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu za radionicu