Porezne aktualnosti

Posted on Mar 12, 2012

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
O S I J E K

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički seminar

POREZNE I DRUGE AKTUALNOSTI U 2012. I ZAKLJUČNE KONZULTACIJE UZ ZAVRŠNI RAČUN ZA 2011.

Osijek, 30. 03. 2012. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

PROGRAM SEMINARA:

 1. Kontrola uplate doprinosa pri isplati plaća od 1.4.2012.
 2. Plaće od 1.3.2012., isplata dividendi i udjela u dobiti te njihovih predujmova nakon 1.3.2012., oporezivanje mirovina iz inozemstva
 3. Izmijenjen Pravilnik o PDV-u – Kako primjeniti nove odredbe?
 4. PDV kod automobila, reprezentacije i dr. od 1.3.2012. sukladno donesenom izmijenjenom Pravilniku o PDV-u
 5. Prva prijava PDV-a u 2012. prema izmijenjenom Zakonu i Pravilniku
 6. Konačni obračun PDV-a i sastavljanje PDV-K obrasca za 2011.
 7. Dostava GFI-a za 2011. (tko, što i kada…) – procedura potpisivanja GFI-a i druge dokumentacije e-potpisom i slanje internetom
 8. Pravilnik o vrstama i visini naknada za uslugu javne objave GFI-a
 9. Sastavljanje dodatnih podataka uz GFI za 2011. – najčešća pitanja
 10. Sastavljanje TSI-a za razdoblje siječanj – ožujak 2012.
 11. Konačni obračun poreza na dobit i sastavljanje PD obrasca za 2011.
 12. Utvrđivanje i podjela dobiti za 2011.
 13. Ostale aktualnosti (smanjenje naknade za šume, spomeničku rentu, izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i dr.)
 14. Odgovori na pitanja sudionika

Predavači:

 • Dragutin Kovačić, mag. oec., FINA
 • TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal:

Priručnik (knjiga) s obradom seminarskih tema i pročišćenim tekstovima izmijenjenih zakonskih propisa uz mogućnost pregleda i isprinta prezentacija predavača s TEB-ovog linka (samo za sudionike seminara)

Dopunski primjerci priručnika mogu se kupti na seminaru i u TEB-u po cijeni od 150,00 kn

Kotizacija:

Kotizacija po polazniku s uključenim PDV-om iznosi 450,00 kn.

 • Polaznici iz tvrtke koja je pretplatnik FIP-a plaćaju kotizaciju 360,00 kn, ako je pretplata za 2012. godinu plaćena.
  Kotizacija obuhvaća pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Gratis:

Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen

 • Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. podmirena.

Uplata:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun – Za seminar u Osijeku molimo uplatiti u korist transakcijskog računa Udruge RFD Osijek broj 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu za seminar