Najava radionice

Posted on May 10, 2012

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

PRIMJENA UREDBE O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA
i
OSOBNI AUTOMOBILI U POREZNOM SUSTAVU NAKON 1. OŽUJKA 2012.

Osijek,  23. svibnja  2012. 
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,

Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati

 

PROGRAM:

I. Rokovi i način ispunjavanja novčanih obveza prema radniku

–  rokovi za isplatu plaće i naknade plaće
–  kada dospijeva obveza plaćanja doprinosa i poreza
–  način isplate: gotovina, tekući račun, prijeboj;  propisana ograničenja
–  isplata na dva ili više tekućih računa; isplata na tekući račun zaštićen od ovrhe
–  promjena načina isplate plaće i naknade plaće
–  dospijeće i način isplate naknade troškova, potpora, nagrada i otpremnina

II. Kontrola plaćanja doprinosa prema novoj Uredbi o načinu provedbe plaćanja doprinosa

– subjekti koji provode kontrolu; nadležnosti i ovlaštenja
– poslodavci na koje se odnosi/ ne odnosi Uredba
– postupak kontrole naloga za plaćanje
– primjeri popunjavanja naloga za isplatu neto plaće
– popunjavanje naloga za isplatu naknada i potpora
– pravne posljedice za subjekte koji ne uplate pripadajuće doprinose

III. Osobni automobili u sustavu poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit

– za koje je nabavke automobila zabranjen/dopušten  odbitak pretporeza
– financijski i operativni najam – ugovori zaključeni do 29. veljače i od 1. ožujka 2012. – specifičnosti kod fizičkih osoba
– zabrana/dopuštenje odbitka pretporeza za nabavke goriva, usluge održavanja i dr.
– PDV na 30% amortizacije automobila nabavljenih do 31. prosinca 2009.
– prodaja osobnih automobila –  nabavljenih od obveznika PDV-a (ovisno o datumu nabave) i nabavljenih od građana (neovisno o datumu nabave)
– knjiženje ulaznih i izlaznih računa u evidencijama prema prosima o PDV-u
– osobni automobili kao dugotrajna imovina pravnih i fizičkih osoba – knjiženje poslovnih događaja – nabava, financijski i operativni najam
– rashodi povezani s osobnim automobilima  – porezno priznati/nepriznati  –  korištenje samo za službene svrhe; korištenje i za privatne svrhe

IV. Korištenje službenih osobnih automobila za privatne svrhe

– plaća i drugi dohodak u naravi
– utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi –vlasništvo i financijski najam; operativni najam
– obveza obračuna doprinos za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza
– dospijeće javnih davanja na plaću u naravi
– primjeri obračuna plaće u naravi
– primjeri obračuna drugog dohotka u naravi

Predavači:  savjetnica – urednica u časopisu „Računovodstvo i financije“
dr.sc. MARIJA ZUBER  i suradnici

Naknada: 500,00 kuna (prezentacije predavača,   radni pribor  i PDV)

Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu