Novosti

AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM POSLOVANJU

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

O S I J E K

 

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički

AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM POSLOVANJU

Osijek, 02. 07. (ponedjeljak) 2012. – Hotel Osijek, Šamačka 4

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

Program:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Napomene o sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja ▪ Ispravno popunjavanje obrazaca
 • Nepravilnosti u sustavu financijskog upravljanja i kontrola u dijelu računovodstva i njihovo otklanjanje

2. Pripreme za proračunsko planiranje

 • Prijedlozi financijskih planova i proračuna
 • Metodologija za izradu financijskih planova ▪ Strateško planiranje ▪ Planiranje po programima i izvorima financiranja
 • Nepravilnosti u sustavu financijskog upravljanja i kontrola kod planiranja

3. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima

 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
 • Novine u Pravilniku o doprinosima
 • Olakšice za novozaposlene radnike
 • Rad volontera
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

4. Rokovi i redoslijed plaćanja, zastara

 • Rokovi plaćanja – primjena posebnog zakona, s osvrtom na prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i prisilnoj nagodbi
 • Rokovi plaćanja između javnog sektora i poduzetnika
 • Od kada teku rokovi plaćanja
 • Primjena u slučaju ugovora u javnoj nabavi
 • Ništetne odredbe i prekršaji
 • Plaćanja građana i zakon
 • Plaćanja u ratama (Direktiva EU broj 2011/7)
 • Redoslijed plaćanja
 • Ako dužnik naznači što plaća
 • Ako dužnik ne naznači što plaća
 • Zastara
 • Osnova zastare – mogućnost naplate duga
 • Opći rok zastare
 • Posebni rokovi zastare
 • Zastara ”komunalija” i sl.
 • Porezna zastara
 • Zastara potraživanja osiguranog zadužnicom
 • Prekid zastare

5. Javna nabava

 • Dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa
 • Plan nabave
 • Registar ugovora i okvirnih sporazuma

6. Odgovori na pitanja (od oko 1300)

Predavači:

 • Ivana Jakir Bajo, ravnateljica u Ministarstvu financija (u Zagrebu)
 • mr. sc. Josip Šaban
 • TEB-ove savjetnice

Pisani materijal: Preslike prezentacija predavača.

Kotizacija: Cijena seminara za jednog polaznika iznosi 450,00 kn (uključen PDV). U cijenu je uključen radni pribor, pisani materijal i osvježavajući napitak.

Popust: Pretplatnici FIP-a imaju pravo na popust, pa kotizacija iznosi 400,00 kn, ako je pretplata za 2012. godinu podmirena u cijelosti.

Gratis: Jedan sudionik iz tvrtke kkoja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. godinu podmirena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu za seminar

Odgovori