Novosti

AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički  seminar

AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

26.11.2012. Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

► Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Godišnji popis imovine i obveza
  • pripreme za popis (u računovodstvenim i drugim odjelima)
  • organizacija i obavljanje popisa
  • odgovornost, sudionici, rokovi
  • rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom
  • knjiženja popisnih razlika i rashodovanja
  • najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
 • Povezanost navedenih postupaka s pitanjima iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

► Pripreme za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu

 • Izmjene i dopune određenih pitanja i referenci u obrascu Upitnika o fiskalnoj odgovornosti – upute za pravilnu primjenu

2. ­­­Porezne aktualnosti

► Obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće

 • U kojim slučajevima poslodavac ima obvezu izrade godišnjeg obračuna plaća?
 • Za koje radnike se može sastaviti godišnji obračun?
 • Dobrovoljno sastavljanje godišnjeg obračuna plaća
 • Utvrđivanje godišnjeg obračuna i postupanje s razlikama ▪ Godišnje stope (primjena prosječnih godišnjih stopa i razreda)
 • Popunjavanje poreznih izvješća

► Božićnice i darovi djeci

► Osiguranje učenika/studenata za vrijeme obavljanja praktične nastave/stručne prakse

 • Obveznik osiguranja
 • Obveznik obračunavanja doprinosa
 • Propisana izvješća: način i rokovi podnošenja, obveznici podnošenja
 • Obveznik plaćanja doprinosa

► Poticaji zapošljavanja

 • Prvo zapošljavanje
 • Zapošljavanje nezaposlenih osoba
 • Stručno osposobljavanje za rad
 • Izmjene zakona o poticanju zapošljavanja

3. Primanja zaposlenih

► Primjena novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatka I. KU

 • Plaće ▪ Prekovremeni rad ▪ Dodatak za radni staž
 • Naknade plaće
 • Službena putovanja

► Otkaz TKU-a za javne službe

 • Izvori prava zaposenih u javnim službama nakon otkazivanja odnosno prestanka TKU-a

► Državni dužnosnici, suci i drugi pravosudni dužnosnici

 • Naknade za službeno putovanje državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika te ostalih zaposlenih koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima

4. Ovrha na plaći prema novom Ovršnom zakonu

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Prednosni red
 • Ograničenja ovrhe (iznosi plaće izuzeti od ovrhe)
 • Primjer provedbe ovrhe na plaći (prednosni red i izuzeća)
 • Odgovornosti poslodavca u provedbi ovrhe na plaći
 • Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca

5. Rokovi plaćanja za proračune i proračunske korisnike prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj
nagodbi

6. Odgovori na pitanja

Pisani materijal:

Za seminar pripremamo poseban priručnik s obradom tema iz programa.

Predavači:

 • TEB-ovi savjetnici

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi 500,00 kn uključuje PDV.

POGODNOSTI

*Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. godinu podmirena.

*Pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo iporezi” plaćaju kotizaciju od 400,00 kn (uključuje PDV), ako je obveza za 2012. podmirena.

*Jedan sudionik iz pravne osobe koja prije održavanja seminara uplati pretplatu na časopis “Financije, pravo i porezi” za 2013. ne plaća kotizaciju, uz predočenje dokaza o uplati.

Pravne osobe koje su pretplatom na časopis FIP za 2013. iskoristile pogodnosti na seminaru u Opatiji 15. ili 16.11. ne mogu iskoristiti pravo na plaćanje umanjene kotizacije na jednodnevnom seminaru u navedenim gradovima.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek 2500009-1102015909. Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu za seminar

Odgovori