GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, POREZNE I OSTALE AKTUALNOSTI – PRORAČUNSKI KORISNICI

Posted on Dec 27, 2012

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA O S I J E K

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, POREZNE I OSTALE AKTUALNOSTI – PRORAČUNSKI KORISNICI
Osijek, 16.01.2013. Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program seminara za proračune i proračunske korisnike

1. RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

Knjiženja na kraju proračunske godine

 • Posebna knjiženja prema Uputama Ministarstva financija
 • Knjiženja razlika utvrđenih godišnjim popisom
 • Knjiženja na podskupini računa 915
 • Utvrđivanje rezultata
 • Zaključna knjiženja i otvaranje poslovnih knjiga za 2013.
 • Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i mogućnosti korištenja (ili načina pokrića) u 2013.

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2012.

 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidaciju – okružnica
 • Bilanca – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Izvještaj o novčanim tijekovima – Izvještaj o obvezama – Izvještaj o
 • promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Bilješke uz financijske izvještaje
 • Konsolidacija financijskih izvještaja

Izmjene i dopune Zakona o proračunu

Novine koje donosi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2013.

2. POREZNE AKTUALNOSTI

Obračun i isplata plaća u 2013. i nove osnovice za obračun doprinosa

Obračun poreza na dohodak za 2012. na izmijenjenom DOH obrascu

 • Obveznici podnošenja, mirovine iz inozemstva i dr.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

 • Uvođenje jedinstvenog obrasca, novi način oporezivanja dohotka od otuđenja više od 3 nekretnine i dr.

Izmjene Zakona o doprinosima

Izmjene Općeg poreznog zakona

 • Obveza podnošenja elektroničkih poreznih prijava
 • Novosti kod gotovinskih računa i dr.

3. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH U 2013. GODINI

Nova tumačenja novog Kolektivnog ugovora za državne službenike

Novine koje donosi novi Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike

4. OSTALE AKTUALNOSTI

Novi iznosi ovrhe od 1.1.2013.

5. ODGOVORI NA PITANJA (od oko 13,00 sati)

Predavači: TEB-ovi savjetnici
Pisani materijal: Radna mapa s preslikama prezentacija predavača
Kotizacija po polazniku s uključenim PDV-om iznosi 500,00 kn.

 • Polaznici iz tvrtke koja je pretplatnik FIP-a plaćaju kotizaciju 400,00 kn, ako je pretplata za 2013. godinu plaćena.

Gratis:
Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen

 • Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2013. podmirena.

Uplata: Za seminar u Osijeku uplatiti u korist transakcijskog računa URFD Osijek broj 2500009-1102015909.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Ovdje preuzmite prijavnicu za seminar