OVRHA NA PLAĆI U 2013. GODINI, PRISILNA NAPLATA PLAĆE NA TEMELJU POTVRDE O NEISPLAĆENOJ PLAĆI

Posted on Jan 28, 2013

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

OVRHA NA PLAĆI U 2013. GODINI, PRISILNA NAPLATA PLAĆE NA TEMELJU POTVRDE O NEISPLAĆENOJ PLAĆI, TE SADRŽAJ POTVRDE O ISPLAĆENOJ I O NEISPLAĆENOJ PLAĆI I OTPREMNINI

Osijek,  21. veljače  2013.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. OVRHA NA PLAĆI U 2013. GODINI.
– ovrha na plaći po odredbama novog Ovršnog zakona,
– izuzimanja od ovrhe i ograničenja ovrhe,
– ograničenja ovrhe kad je plaća veća ili kad je manja od 5.464,00 kuna,
– utvrđivanje prednosnog reda više ovrha na plaći,
– izjašnjenje i odgovornost poslodavca u vezi s ovrhom na plaći,
– koja primanja ne mogu biti predmetom ovrhe kod poslodavca,
– prestanak rada i obveze poslodavca u vezi s ovrhom na plaći,
– zapljena po pristanku dužnika (suglasnost o zapljeni plaće),
– primanja koja se uplaćuju na zaštićeni račun,
– primanja koja su izuzeta od ovrhe po Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama,
– ovrha na plaći za uzdržavanje djeteta po odredbama Obiteljskog zakona,
– ovrha na plaći po odredbama Općeg poreznog zakona (bivšeg i važećeg)

2. PRISILNA NAPLATA PLAĆE NA TEMELJU POTVRDE O NEISPLAĆENOJ PLAĆI
– odredbe Zakona o radu u vezi s izdavanjem potvrde o neisplaćenoj plaći,
– novčane kazne ako potvrda nije izdana,
– ovlaštenja inspekcije rada u vezi s potvrdama,
– obračuni poslodavca o neisplati plaće kao osnove za plaćanje,
– izravna naplata neisplaćene plaće preko FINE i banaka na temelju zahtjeva za izravnu naplatu

3. SADRŽAJ POTVRDE O ISPLAĆENOJ I O NEISPLAĆENOJ PLAĆI
– povezanost evidencija o radnom vremenu, izvora prava na plaću i isprava o plaći
– dospijeće plaće i naknade plaće
– sadržaj isprava o isplaćenoj plaći i naknadi plaće
– dodatni sadržaj obračuna neisplaćene plaće
– izdavanje isprava u slučaju kad je dio plaće isplaćen
– posebni podaci za radnika koji radi na izdvojenom mjestu, radnika upućenog u inozemstvo i za pomorca
– rokovi uručenja radniku i dokaz o uručenju; uručenje elektronskim putem
– rokovi čuvanja isprava

4. SADRŽAJ POTVRDE O ISPLAĆENOJ I O NEISPLAĆENOJ OTPREMNINI
– pravo radnika na otpremninu; vrste otpremnina
– dospijeće otpremnine
– porezno određenje otpremnina
– obračun isplaćene otpremnine
– dodatni sadržaj obračuna otpremnine koja nije isplaćena
– isprave o otpremnini u slučaju kad je otpremnina djelomično isplaćena
– rokovi uručenja radniku i rokovi čuvanja isprava o otpremnini

Predavači:  mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
dr. sc. Marija Zuber, savjetnica urednica HZRIF, Zagreb

Naknada: 500,00 kuna (prezentacije predavača,   radni pribor  i PDV)
Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu