Novosti

Radionica Aktualnosti u platnom prometu u 2013. godini

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu 

AKTUALNOSTI U PLATNOM PROMETU U 2013. GODINI, IZVJEŠTAVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE, GOTOVINSKA I OBRAČUNSKA PLAĆANJA, PROVOĐENJE OVRHE

Osijek,  23. svibnja 2013.
Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

PROGRAM:

• Aktualnosti u platnom prometu u 2013. godini
o Aktualne teme iz platnog prometa pred prijam RH u članstvo EU
o Uvođenje IBAN-a u platni promet
o Nalozi za plaćanje
o Domaća,prekogranična i međunarodna plaćanja nakon ulaska u EU
o Dozvoljena devizna plaćanja u zemlji

 Izvještavanje Hrvatske narodne banke
o Obveznici izvještavanja
o Razlozi izvještavanja (kreditni, kapitalni i ostali poslovi)
o Vrste izvještaja, rokovi i način dostave izvještaja
o Odabir uzorka obveznika izvještavanja

• Gotovinska plaćanja u 2013. godini
o Plaćanja i naplata gotovim novcem – mogućnosti i ograničenja
o Blagajnički maksimum prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
o Blagajničko poslovanje (domaća i strana valuta
u blagajni)
o Postupanja s gotovim novcem u uvjetima blokade računa

• Obračunska plaćanja
o prijeboj,
o cesija,
o preuzimanje duga,
o asignacija,
o računovodstveno evidentiranje.

• Provođenje ovrhe na novčanim sredstvima
o Rokovi ispunjenja novčanih obveza
o Novi ovršni zakon i drugi relevantni propisi
– registar zadužnica i bjanko zadužnica
o Postupak provedbe ovrhe na temelju vjerodostojne isprave
– Potrebna dokumentacija i koraci
o Ovrha na računima fizičkih osoba
– zaštićeni i nezaštićeni dio primanja
– postupci i obveze kod poslodavca
o provedba ovrhe na novčanim sredstvima

• Pitanja

Predavači:   – Savjetnici urednici u HZRIF-u i vanjski suradnici.
Literatura:  prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn po osobi, a  400,00 kn svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe
(uključuje PDV, literaturu i osvj.napitak);

Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu za radionicu

Odgovori