ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Jun 12, 2013

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, AKTUALNOSTI U OBRAČUNU PDV-a NAKON 1. 7. 2013. I NAJAVA NOVOG NAČINA IZVJEŠTAVANJA O PRIMICIMA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar za NEPROFITNE ORGANIZACIJE

11. srpnja 2013., OSIJEK, Udruga RFD Osijek, Osijek, Šetalište K. F. Šepera 13/II
početak 9,30 sati

1. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2013.
• Obveznici i rokovi,
• Sadržaj
• Utvrđivanje polugodišnjeg rezultata poslovanja,
• Aktualna pitanja iz područja računovodstva i financijskog izvještavanja

2. Neprofitne organizacije u sustavu PDV-a nakon 1. srpnja 2013.
• Neprofi tne organizacije obveznici PDV-a – novine u obračunu PDV-a kod isporuka i stjecanja dobara iz drugih država članica
• Neprofi tne organizacije koje nisu obveznici PDV-a, a registrirane su za potrebe PDV-a (kada postoji obveza registracije)
• Kome će biti dodijeljen PDV identifi kacijski broj
• Usluge u poslovanju s drugim državama članicama i trećim zemljama – specifi čnosti neprofi tnih organizacija kao
pružatelja i kao primatelja usluga
• Oslobođene isporuke neprofi tnih organizacija
• Odbitak pretporeza
I. Specifi čnosti neprofi tnih organizacija (podjela na poduzetničku i nepoduzetničku djelatnost)
II. Novine kod utvrđivanja „pro rate“ i ispravka pretporeza
• Novine vezane za izdavanje i sadržaj računa
• Nove porezne prijave
I. PDV obrazac
II. Neprofi tne organizacije kao obveznici podnošenja:
1. Zbirne prijave
2. Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica

3. Aktualnosti u radnom zakonodavstvu, obračunu plaća i naknada, pripreme za novi način izvještavanja
• Sklapanje ugovora na određeno vrijeme
• Postupanje s radnim knjižicama nakon 1. srpnja 2013.
• Pravo na godišnji odmor
• Naknada plaće za godišnji odmor i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
• Plaće, naknade i drugi primici zaposlenih
• Pripreme za uvođenje novog načina izvještavanja o oporezivim i neoporezivim primicima (JOPPD)

4. Pitanja i odgovori
Predavači: savjetnici-urednici Hrvatske zajednice računovođa i fi nancijskih djelatnika
Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 500,00 kn za pretplatnike prvi sudionik, drugi i ostali po 400,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor i PDV)
600,00 kn za nepretplatnike prvi sudionik, drugi i ostali po 500,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor i PDV)

Uplate: HZ RIF, Zagreb, žiroračun broj: 2360000 – 1101241118; IBAN: HR1423600001101241118 ili gotovinom prije početka,
OIB: 75508100288

Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; e-mail: pretplata@rif.hr; telefax: 01/4686 – 496