AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM POSLOVANJU

Posted on Jun 12, 2013

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA O S I J E K

AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM POSLOVANJU
Seminar za proračune i korisnike proračuna

18. 06. 2013. – Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Napomene o sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja
 • Ispravno popunjavanje obrazaca

2. Pripreme za proračunsko planiranje

 • Prijedlozi financijskih planova i proračuna
 • Metodologija za izradu financijskih planova
 • Strateško planiranje
 • Planiranje po programima i izvorima financiranja

3. Neke preporuke Državnog ureda za reviziju dane u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLP(R)S-ima

4. Aktualnosti u porezu na dohodak – Popunjavanje Obrasca JOPPD na praktičnim primjerima

 • Pojašnjenje pojedinih stavki Obrasca JOPPD
 • Isplate radnicima (plaća, bolovanje, neoporezivi primici, npr. prijevoz, dnevnice)
 • Isplate s osnove drugog dohotka
 • Ostale isplate primitaka (socijalne potpore, zdravstvena darovanja, sindikalne pomoći)
 • Ispravak Obrasca JOPPD
 • Nadopuna Obrasca JOPPD

5. Ovrha na plaći

 • Novi iznos minimalne plaće od 1. 6. 2013.
 • Utjecaj novog iznosa minimalne plaće na provedbu ovrhe na plaći
 • Određivanje prednosnog reda kod provedbe ovrhe na plaći
 • Primanja izuzeta od ovrhe
 • Posebni (zaštićeni) računi i ovrha na plaći

6. Pravo na pristup informacijama

 • Obveze tijela javne vlasti po novom Zakonu o pravu na pristup informacijama (objava dokumenata, izvješćivanje, Središnji katalog službenih dokumenata RH, javnost rada i dr.)
 • Odnos tijela javne vlasti i Povjerenika za informiranje
 • Postupak po zaprimljenom zahtjevu za pristup informacijama
 • Kada ograničiti pravo na pristup informacijama
 • Pravo na ponovnu uporabu informacija i postupak po zahtjevu za ponovnu uporabu
 • Analiza pojedinih mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka u pogledu ograničenja prava na pristup informacijama i u pogledu zaštite osobnih podataka (podaci o plaćama, uvid u natječaje itd.)

7. Odgovori na pitanja

Predavači:

 • TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama prezentacija predavača.
Kotizacija po polazniku s uključenim PDV-om iznosi 500,00 kn.

Pogodnosti za pretplatnike:

 • Polaznici iz pravne osobe koja je pretplatnik FIP-a plaćaju kotizaciju 400,00 kn, ako je pretplata za 2013. godinu plaćena.
 • Gratis: Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2013. podmirena.

Uplata: Za seminar u Osijeku, molimo uplatiti u korist transakcijskog računa Udruge RFD Osijek broj HR37 2500009 1102015909.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu