GODIŠNJI FINANCIJSKI I POREZNI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA I DRUGE AKTUALNOSTI

Posted on Jan 14, 2014

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
i
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA O S I J E K

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira  seminar

GODIŠNJI FINANCIJSKI I POREZNI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA I DRUGE AKTUALNOSTI

27. 01.2014. Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program seminara:

1. RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

Obavijesti Ministarstva financija i Knjiženja na kraju proračunske godine

 • Upute Ministarstva financija
 • Knjiženja razlika utvrđenih godišnjim popisom
 • Utvrđivanje rezultata
 • Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i mogućnosti korištenja (ili načina pokrića) u 2014.

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2013.

 • Upute Ministarstva financija o sastavljanju financijskih izvještaja i konsolidaciju – okružnica
 • Rokovi i obveznici, napomene o popunjavanju pojedinih izvještaja i izradi konsolidiranih financijskih izvještaja

2. SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2013.

 • Obveznici i rokovi
 • Napomene o popunjavanju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

3. INFORMACIJE O NOVIM PROPISIMA

 • Najvažnije odrednice Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2014.
 • Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti

4. AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU I IZVJEŠĆIVANJU U 2014.

Aktualnosti u obračunu plaće i ostale novine

 • nove osnovice za obračun doprinosa
 • posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • nove oznake za uplatu poreza i doprinosa
 • novine kod prijava u mirovinsko osiguranje

Novine u iskazivanju podataka na JOPPD obrascu

 • naknade troškova službenog puta
 • iskazivanje neoporezivih primitaka
 • izmjene šifrarnika
 • primjeri popunjavanja i ispravka JOPPD

PDV kod proračuna i proračunskih korisnika

 • pojašnjenje ulaska u sustav PDV-a malih poreznih obveznika i tijela državne i lokalne uprave
 • konačan obračun PDV-a za 2013.
 • primjeri knjiženja

5. ODGOVORI NA PITANJA (od oko 13,00 sati)

Predavači: TEB-ove savjetnice

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 550,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija predavača, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 450,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:
· jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2014. podmirena,
· pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” plaćaju kotizaciju u iznosu od 450,00 kn (s PDV-om) ako je obveza za 2014. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek HR37 2500 0091 1020 1590 9,  a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu