FISKALNA ODGOVORNOST U JLP(R)S

Posted on Mar 4, 2014

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira radionicu

FISKALNA ODGOVORNOST U JLP(R)S

14. 03. 2014. OSIJEK Udruga RFD, Šetalište K. Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1. IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • Izmjene Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • Popunjavanje Izjave prilikom primopredaje dužnosti

2. PRAKTIČNE UPUTE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja planiranja proračuna/financijskog plana
 • Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvršavanja
 • Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja javne nabave – posebne napomene i potreba dodatnog obrazloženja zbog promjene praga tzv. bagatelne nabave
 • Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja računovodstva
 • Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvještavanja
 • Dokumentiranje dokaza u Predmetu za 2013. godinu
 • Praktični primjeri procedura za stvaranje ugovorne obveze i zaprimanja računa
 • Dopuna postojećih procedura – uočene slabosti i formalizam
 • Provjera i formiranje sadržaja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti

3. DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ IZJAVU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

 • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti – praktična rješenja
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima – praktična rješenja
 • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

4. PROVJERA SADRŽAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 • provjera formalnog sadržaja
 • provjera utvrđenih slabosti i nepravilnosti
 • provjere dostavljenih uzoraka za testiranje

5. PITANJA I ODGOVORI

Napomena: minimalni broj za održavanje radionice je 15 sudionika
Predavači: mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić, savjetnice-urednice HZRIF-a
Literatura: prezentacije predavača i CD s tablicama za testiranje i naknadne kontrole
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike i 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, ispis prezentacija, PDV i radni pribor).
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118 ili gotovinom prije početka. OIB: 75508100288.
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 505; e-mail: pretplata@rif.hr; telefax: 01/4686 – 496.

Preuzmite prijavnicu