Novosti

AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu 

AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

Osijek,  23. travnja  2014.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:
I.    TUZEMNE ISPORUKE

 • Isporuka kao predmet oporezivanja i osnovica za obračun PDV-a
 • Uvjeti za odbitak pretporeza i novine vezane za odbitak  pretporeza (važnost datuma isporuke i datuma računa)
 • Ispravak računa i ispravak porezne osnovice (kada je moguće)
 • Prijenos gospodarske cjeline i porezne obveze pri prijenosu
 • Što se smatra prolaznim stavkama u sustavu PDV-a
 • Prefakturiranje troškova i način obračuna PDV-a (troškovi režija kod usluga zakupa)
 • Razlike u poreznom statusu troškova reprezentacije i promidžbe
 • Novine u oporezivanju nekretnina nakon 1. siječnja 2015.
 • Mogućnost ispravka porezne obveze za nenaplaćena potraživanja

II.     TRANSAKCIJE S DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

 • Nastanak porezne obveze i pravo na pretporez kod stjecanja  dobara iz drugih država članica
 • Povrati robe, naknadna odobrenja i evidencije u obrascima (Obrazac PDV, PDV-S i ZP)
 • Obveze u slučaju stjecanja  bez PDV identifikacijskog broja

III.     POREZNI STATUS USLUGA U POSLOVANJU S DRŽAVAMA  ČLANICAMA I TREĆIM ZEMLJAMA

 • usluge primljene od poreznog obveznika iz inozemstva – kada postoji obveze obračuna PDV-a
 • usluge pružene korisnicima u inozemstvu i obveza obračuna PDV-a
 • nastanak porezne obveze kod ino usluga
 • obračun PDV-a na ino usluge i iskazivanje u poreznim evidencijama
 • prijevozne usluge – razlika između poreznog oslobođenja i prijenosa porezne obveze

IV.     TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE

 

 • Aktualnosti kod obračuna poreza u graditeljstvu
 • kada se porez obračunava po građevinskim situacijama, a kada prema izdanim računima
 • prijenos porezne obveze – obveze investitora (usluge kod kojih dolazi do prijenosa i nastanak porezne obveze)

 

V.    OSTALA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

 • Interna kontrola obračuna PDV-a u odnosu na iskazane prihode
 • Knjiženje PDV-a obračunanog po nadzoru Porezne uprave
 • Povrati robe, reklamacije i naknadna odobrenja
 • Isporuke bez naknade i njihov porezni status
 • Drugi primjeri iz prakse

Predavači:    mr. sc. Miljenka Cutvarić, savjetnica – urednica Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, dr. sc. Branka Remenarić
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kuna (literaturu,   radni pribor,pdv i osvj.napitak)
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori