Novosti

NOVINE U OBRAČUNU PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH PRIMITAKA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

NOVINE U OBRAČUNU PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH PRIMITAKA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Osijek,  14. travnja  2014.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 

PROGRAM:

1. NOVINE U OBRAČUNU PLAĆA, NAKNADA I DRUGIH PRIMITAKA

 

 • primjena nove stope zdravstvenog doprinosa na mjesečnu plaću i ostale primitke uz plaću
 • isplata razlike mjesečne plaće i zaostalih plaća
 • primjena nove stope pri isplati drugog dohotka
 • izmjena Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći
 • oznake na nalozima za isplatu neto plaće
 • oznake na nalozima za neoporezive primitke
 • izmijenjena definicija poslodavca koji ne uplaćuje doprinose
 • ovlaštenja poslovnih banaka i Fine u postupku kontrole doprinosa
 • nalozi za plaćanje doprinosa i obrazac JOPPD – veza, uparivanje
 • ispravak JOPPD obrasca – kada se podnosi, način iskazivanja podataka, ispravak u „dva koraka“
 • dopuna JOPPD obrasca – rokovi, način iskazivanja podataka, zatezne kamate
 • neoporezivi primici u obrascu JOPPD

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE

 • Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja i izmjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • novi Obrazac S-PR-RAS-NPF i PR-RAS-NPF
 • rok i način podnošenja novog obrasca
 • specifičnost popunjavanja novog obrasca
 • dodatni podaci za potrebe Državnog ureda za statistiku

3. DOPUNE RAČUNSKOG PLANA I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

 • novi računi za prijenose sredstava između neprofitnih organizacija
 • praktični primjeri evidentiranja na nove skupine računa 37 – prihodi od povezanih neprofitnih organizacija i 47 – rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
 • novi limit za tzv. male neprofitne organizacije 230.000 kuna
 • prelazak sa dvojnog knjigovodstva na jednostavno
 • odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva
 • knjigovodstveno evidentiranje specifičnih poslovnih događaja
 • razvrstavanje sitnog inventara – granica 3.500 kuna

4. OBRAČUN PDV-a – SPECIFIČNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • razlika između neprofitnih organizacija obveznika PDV-a i osoba registriranih za potrebe PDV-a
 • kada neprofitna organizacija mora zatražiti PDV identifikacijski broj?
 • podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija -problem odvajanja poduzetničke od nepoduzetničke djelatnosti – najčešće pogreške kod podjele
 • isporuke kao predmet oporezivanja PDV-om
 • usporedba prihoda s iskazanim isporukama u PDV obrascu (interna kontrola obračuna PDV-a)
 • kada neprofitna organizacija treba obračunati PDV na ino usluge
 • ostale PDV aktualnosti

 

Predavači: Savjetnice – urednice HZRFD – dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić
Literatura: Zbirka  prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).

Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori