JLP(R)S I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA U SUSTAVU PDV-A

Posted on Apr 28, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

 JLP(R)S I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA U SUSTAVU PDV-A

Osijek,  08. svibnja  2014.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Radionica je namijenjena jedinicama lokalne, područne odnosno regionalne samouprave (općine, gradovi, županije), komorama, ministarstvima, državnim zavodima, državnim agencijama i drugim tijelima s javnim ovlastima koji su po osnovu gospodarske djelatnosti postali obveznici PDV-a od 1. siječnja 2014. pa su obveznici sastavljanja prijave PDV-a za mjesečno odnosno tromjesečno obračunsko razdoblje.

PROGRAM:

 • JLP(R)S i druga tijela s javnim ovlastima kao obveznici PDV-a
  • porezni aspekt nepoduzetničke djelatnosti
  • poduzetnička djelatnost i njezin porezni status
   • oporezive isporuke
   • oslobođene isporuke
 • Predmet oporezivanja
  • Isporuke u okviru poduzetničke djelatnosti (oporezive i oslobođene isporuke)
  • Porezni status isporuka bez naknade (npr. najam bez naknade)
  • Stjecanje dobara iz drugih država članica
  • Uvoz dobara
  • Kada tijelo s javnim ovlastima ima obvezu obračunati PDV na primljene usluge iz inozemstva
 • Nastanak obveze obračuna PDV-a
  •  kod tuzemnih isporuka dobara i obavljenih usluga
  • naplata predujmom
  • kod stjecanja i uvoza dobara
  • kod usluga iz inozemstva
  • kod prijenosa porezne obveze za građevinske radove
 • Porezna osnovica
  • porezna osnovica kod tuzemnih isporuka
  • porezna osnovica kod stjecanja dobara
  • porezna osnovica kod ino usluga
  • specifičnost porezne osnovice kod usluga najma/zakupa
  • porezna osnovica u slučaju prefakturiranja troškova
  • najam bez naknade – kada postoji obveza obračuna PDV-a, a kada se radi o isporuci koja nije predmet oporezivanja
 • Odbitak pretporeza
  • pravo na odbitak pretporeza
  • uvjeti za odbitak pretporeza
  • podjela pretporeza kod poduzetničke i nepoduzetničke djelatnosti (po količini, mjeri i vrijednosti)
  • podjela kod oporezivih i oslobođenih isporuka (podjela prema “pro rati” – udio oporezivih u ukupnim isporukama)
  • kada treba uskladiti privremenu podjelu pretporeza
  • kada se obavlja ispravak iskorištenog pretporeza za dugotrajnu imovinu
 • Obveza izdavanja i propisani sadržaj računa
 • Porezne i knjigovodstvene evidencije
  • Knjiga U-RA, Knjiga I-RA
  • sastavljanje Obrasca PDV
  • prihodi koji se ne iskazuju u Knjizi I-RA i u Obrascu PDV
  • prihodi koji ne predstavljaju naknadu za isporuku
  • isporuke i nabave za koje treba osigurati posebne evidencije
  • Obrazac ZP i Obrazac PDV-S i tko ih je obvezan sastavljati
 • Ostali primjeri prema zahtjevima polaznika radionice

 

Predavačica:mr.sc. Miljenka Cutvarić, savjetnica – urednica HZRIFD
Literatura: Zbirka  prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.

Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

 

Ovdje možete preuzeti prijavnicu