PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE, NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI ODMOR I REGRES; SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

Posted on Jun 5, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE, NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI ODMOR I REGRES; SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

Osijek,  23. lipnja  2014.
Udruga RFD OSIJEK
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

1.    PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR

 • određivanje dužine godišnjeg odmora
 • najkraće i najduže trajanje punog godišnjeg odmora
 • godišnji odmor prema autonomnim izvorima radnog prava; određivanje dodatnih dana
 • primjena proširenih KU u gospodarstvu
 • primjena KU u državnim i javnim službama
 • pravo na puni i na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • prestanak radnog odnosa prije 1. srpnja; zapošljavanje nakon 1. srpnja
 • promjena poslodavca u toku godine i pravo na godišnji odmor
 • rad na određeno vrijeme i godišnji odmor


2.    KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA TEKUĆU GODINU

 • raspored korištenja godišnjih odmora
 • odluka o godišnjem odmoru svakog radnika
 • korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • dani tjednog odmora i godišnji odmor
 • blagdani i godišnji
 • bolovanje i godišnji odmor
 • plaćeni dopust za osobne potrebe i godišnji odmor
 • otkazni rok i godišnji odmor
 • godišnji odmor u evidenciji radnog vremena

3.    KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE   GODINE

 • koji dio godišnjeg odmora je mogao biti prenesen u sljedeću godinu
 • povoljnije pravo određenih radnika


4.    NAKNADA PLAĆE I REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

 • naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora
 • određivanje visine naknade; primjena najpovoljnijeg prava
 • isprave o isplaćenoj/neisplaćenoj naknadi plaće
 • pravo na regres; uskrata prava u državnim i javnim službama
 • porezno određenje regresa
 • oporezivi i neoporezivi dio regresa u obrascu JOPPD


5.    NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

 • prestanak radnog odnosa i pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
 • određivanje visine naknade; porezno određenje naknade
 • naknada za neiskorišteni godišnji odmor u obrascu JOPPD
 • isplata naknade nasljednicima nakon smrti radnika


6.    SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

 • ugovor o radu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u sezoni
 • trajanje ugovora na određeno vrijeme
 • radnik sezonac i radnik stalni sezonac – razlike u pravima radnika
 • produženo mirovinsko osiguranje; osnovica i dospijeće doprinosa
 • zdravstveno osiguranje radnika nakon prestanka sezonskog rada
 • poticajne mjere Zavoda za zapošljavanje; novčane potpore poslodavcu i radniku
 • angažiranje radnika na povremenim i privremenim poslovima  u poljoprivredi
 • ograničenje poslova; ograničenje trajanja rada
 • način plaćanja doprinosa; pravo na mirovinski staž
 • dnevna zarada radnika; najniži iznos; način isplate; iskazivanje u obrascu JOPPD

Predavači:  savjetnici – urednici HZRIF-a
Literatura: Prezentacija predavača

Naknada: 500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 400,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu