NOVI ZAKON O UDRUGAMA, PRIMICI ZAPOSLENIKA, ČLANOVA I VANJSKIH SURADNIKA, POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI

Posted on Jul 3, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  seminar

NOVI ZAKON O UDRUGAMA, PRIMICI ZAPOSLENIKA, ČLANOVA I VANJSKIH SURADNIKA, POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI

Osijek,  18. srpnja  2014.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:
1.  DONESEN JE NOVI ZAKON O UDRUGAMA

–    razlozi donošenja novog  Zakona o udrugama
–    Zakona stupa na snagu 01. listopada 2014. godine
–    osnivanje udruge i članstvo u udruzi
–    novine u upravljanju udrugom,  transparentnost i javnost djelovanja
–    gospodarska djelatnost Udruga
–    financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora
–    obveza usklađenja Statuta Udruga s novim Zakonom – 01.listopada 2015.

2.  KONAČAN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
–    uspostavljanje sustava  financijskog upravljanja i kontrola
–    uvođenje načela javnosti i transparentnosti
–    obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije
–    izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava
–    revizija godišnjih financijskih izvještaja
–    propisane prekršajne odredbe

3.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
–    novi ObrazaC PR-RAS-NPF
–    rok i način podnošenja novog obrasca
–    specifičnost popunjavanja novog obrasca
–    dodatni podaci za potrebe Državnog ureda za statistiku
–    izmijenjena Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

4.  PRIMICI ZAPOSLENIKA, ČLANOVA I VANJSKIH SURADNIKA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

–    godišnji odmor i primici povezani s godišnjim odmorom
–    rad na određeno, rad kod više poslodavaca i godišnji odmor
–    visina naknade plaće za godišnji odmor
–    naknada za neiskorišteni godišnji odmor; pravo bivšeg radnika i iskazivanje u obrascu JOPPD
–    regres za godišnji odmor; pravo radnika i porezno određenje; iskazivanje u obrascu JOPPD
–    neprofitne organizacije i obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
–    očevidnik zaposlenih invalida
–    korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu; proširen krug država za koje se ne plaća poseban doprinos
–    službena putovanja zaposlenih, članova i vanjskih suradnika u obrascu JOPPD
–    porezno određenje potpora radnicima s područja zahvaćenih poplavom
–    isplata drugog dohotka; primici umirovljenika i drugih osoba
–    autorski honorari; isplata i obračun poreza po odbitku

5.  DAVANJE I PRIMANJE DONACIJA – HUMANITARNA DJELATNOST
–    mogućnosti i ograničenja u davanju donacija
–    prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe
–    zakonska podloga davanja donacija – Odluka
–    davanje u novcu i davanje u naravi
–    računovodstveno evidentiranje davanja donacija
–    porezni tretman donacija  za poplavljena područja
–    donacija fizičkim osobama – radnicima, studentima,učenicima
Predavači:  savjetnici – urednici HZRIF-a
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn po  sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu