NOVA IZJAVA I POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

Posted on Feb 16, 2015

18.2.2015.    OSIJEK, Hotel OSIJEK, Šamačka 4
početak seminara 9,30 sati

PROGRAM:
1. IZMJENE ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

­    – Dopuna fiskalnog pravila
­    – Pravilo duga
­    – Osnivanje Povjerenstva za fiskalnu politiku

2. POPUNJAVANJE IZMJENJENOG UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
­    – Izmjene Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti
­    – Izmijenjena pitanja u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti
­    – Popunjavanje Izjave prilikom primopredaje dužnosti

3. PRAKTIČNE UPUTE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
­    – Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja planiranja proračuna/financijskog plana
­    – Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvršavanja
­    – Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja javne nabave – posebne napomene i potreba dodatnog obrazloženja zbog promjene praga tzv. bagatelne nabave
­    – Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja računovodstva
­    – Pitanja i odgovori, provođenje testiranja i dokazi iz područja izvještavanja
­    – Dokumentiranje dokaza u Predmetu za 2014. godinu
­    – Praktični primjeri procedura za stvaranje ugovorne obveze i zaprimanja računa
­    – Dopuna postojećih procedura – uočene slabosti i formalizam
­    – Provjera i formiranje sadržaja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti

4. DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ IZJAVU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
­    – Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti – praktična rješenja
­    – Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima – praktična rješenja
­    – Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

5. PITANJA I ODGOVORI

Predavači: savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: prezentacije predavača s CD-om – tablice za testiranje kontrola
Naknada: 600,00 kn prvi sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje PDV, CD, radni pribor i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496;  e-mail: pretplata@rif.hr