Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU – OSIJEK

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU – OSIJEK

Osijek, 27. studenoga 2014.
Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

PROGRAM OBUHVAĆA UPOZNAVANJE I PRAKTIČNE PRIMJERE:

 • s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 • s podzakonskim propisima (pravilnicima) donesenih na temelju Zakona,
 • s Općim i sektorskim smjernicama koje je donio Financijski inspektorat, te smjernicama koje je donijela HANFA, Porezna uprava i HNB,
 • s internim aktima koje moraju donijeti obveznici,
 • s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
 • s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
 • s drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i fi nanciranja terorizma,
 • s prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona,
 • s obvezama i praktičnim primjerima za računovođe, revizore, odvjetnike, javne bilježnike, trgovce nekretninama i mjenjače.

PROGRAM JE NAMIJENJEN PRVENSTVENO:

 • fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
 • revizorskim društvima i samostalnim revizorima,
 • odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima,
 • ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fi zičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina.

Polaznici radionice dobivaju:

 • dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
 • tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),
 • ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
 • potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2014. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Napomena:
Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje smjernice je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011. (www.mfin.hr), program stručnog osposobljavanja i izobrazbe mora biti dokumentiran, tj. potrebno je dokumentirati sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Zaposlenici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa.

Predavači:
 • mr. sc. Dalibor Briški, revizor i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
 • Ivica Milčić, savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
 • mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

Literatura: Prezentacije predavača
Naknada: 550,00 kn (uključuje PDV, radni pribor)
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori