AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Oct 7, 2015

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  seminar za neprofitne organizacije:

IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2016. GODINU, NOVI PRAVILNIK O FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLAMA I OSTALE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek,  15. listopad  2015.(četvrtak)
Udruga RFD Osijek,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:
1.         Izrada financijskih planova za 2016. godinu
–          metodologija izrade financijskog plana
–          sastavni dijelovi financijskog plana neprofitne organizacije
–          obrazloženje financijskog plana
–          izmjene i dopune financijskog plana
–          način i uvjeti izvršavanja financijskog plana

2.         Novi Pravilnik o financijskom upravljanju i kontrolama
–          provođenje samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija
–          popunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava
–          davanje odgovora na pitanja iz Upitnika
–          akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola

3.         Financijski izvještaji za treći kvartal 2015. godine
–          okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–          obrazac financijskih izvještaja –  novi obrazac PR-RAS-NPF
–          rok i način podnošenja novog obrasca
–          upute za popunjavanje obrasca

4.         Aktualnosti u PDV-u – specifičnosti neprofitnih organizacija
–          neprofitne organizacije kao porezni obveznici
–          obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara iz druge države članice
–          obračun PDV-a na ino usluge
–          obveza plaćanja PDV-a na autorske ugovore i ugovore o djelu nerezidenata
–          prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 2. Zakona
–          tuzemni prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona)
–          oporezivanje i prijava prometa nekretnina

5.         Revizija i revizijski uvid u financijske izvještaje za 2015. godinu
–          obveza uvida i revizije financijskih izvještaja
–          obveza odabira revizora do 30. rujna 2015.
–          rokovi za obavljanje revizije
–          rok objave revizorskog izvješća na mrežnim stranicama
–          izvješće revizora

6.         Aktualnosti vezane za plaće i naknade i iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
–          izmjene obveznog sadržaja evidencija o radnom vremenu – od 19. rujna 2015.
–          isprave o isplaćenoj plaći i naknadi plaće  – novine od 1. listopada 2015.
–          neisplata plaće i obveze poslodavca; nove obveze poslodavaca s blokiranim računima
–          naknada za neiskorišteni godišnji odmor; obračun, izvještavanje
–          osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
–          drugi dohodak, autorski honorari; isplate nerezidentima
–          označavanje naloga za isplatu neto primitaka
–          ispravci i dopune JOPPD obrasca; povezivanje zaduženja i uplata; zatezne kamate

Predavači:   mr. sc. Andreja Milić, dr. sc. Marija Zuber, Domagoj Bakran – savjetnici – urednici u HZRIF-u
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn po  sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu