Novosti

EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I OBRAČUN ISPLAĆENE I NEISPLAĆENE PLAĆE PREMA IZMIJENJENIM PRAVILNICIMA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

 

EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I OBRAČUN ISPLAĆENE I NEISPLAĆENE PLAĆE PREMA IZMIJENJENIM PRAVILNICIMA

Osijek,  29. listopada  2015.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 

PROGRAM:
I.   Radno vrijeme, raspored radnog vremena

–    trajanje punog, nepunog i skraćenog radnog vremena
–    definicija radnog vremena – koja se razdoblja (ne)uključuju u radno vrijeme
–    radno vrijeme i pripravnost
–    raspored radnog vremena; jednaki i nejednaki raspored; ograničenja
–    prekovremeni rad; ograničenja
–    preraspodjela radnog vremena
–    mogućnost drugačijeg uređivanja radnog vremena za određene radnike

II.  Evidencije o radnom vremenu
–    na koje se radnike (ne)odnosi evidencija o radnom vremenu propisana Pravilnikom koji je podzakonski akt Zakona o radu
–    evidencija o radnom vremenu od 28. ožujka 2015. i novine od 19. rujna 2015.
–    koji su poslodavci obvezni voditi podatke o početku i završetku radnog vremena
–    radnici s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena i novine od 19. rujna 2015.
–    gdje se vode evidencije; ažurnost vođenja podataka i rokovi čuvanja
–    sankcije za poslodavca koji ne vodi evidencije na propisani način

III.  Isprave o isplaćenoj plaći i naknadi plaće (obrazac IP1)
–    kada dospijeva isplata plaće/naknade plaće
–    obveze poslodavca prema čl. 93. Zakona o radu
–    povezanost evidencija o radnom vremenu, izvora prava na plaću i isprava o plaći
–    obvezni sadržaj isprava o isplaćenoj plaći i naknadi plaće
–    koji su podaci od 1. listopada 2015.  dodani u obvezan sadržaj
–    je li obrazac IP1 iz Nar. nov. 102/15. obvezan
–    posebni podaci za radnika koji radi na izdvojenom mjestu, radnika izaslanog na rad u inozemstvo i za pomorca
–    treba li izdavati obrasce za neoporezive naknade troškova, potpore i nagrade
–    rokovi uručenja radniku i dokaz o uručenju; uručenje elektronskim putem
–    rokovi čuvanja isprava
–    sankcije za poslodavca koji radniku ne uruči propisane isprave

IV. Isprave o neisplaćenoj plaći i naknadi plaće (obrazac NP1)
–    obveze poslodavca koji ne isplati plaću do kraja mjeseca za prethodni: obveze prema radniku i prema Poreznoj upravi
–    obveze prema radniku: dva obrasca – obračun plaće i obrazac NP1
–    sadržaj podataka u ispravi o obračunanoj plaća koja nije isplaćena (kad su dospjeli doprinosi plaćeni i kad nisu plaćeni)
–    obvezni podaci na ovršnoj ispravi o neisplaćenoj plaći (obrazac NP1)
–    mogućnost prisilne naplate s računa poslodavca na temelju obrasca NP1
–    iskazivanje podataka u obrascu JOPPD na dan naplate u ovršnom postupku

V.  Isprave o otpremnini: o isplaćenoj (obrazac IO1) i  o neisplaćenoj (obrazac NO1)
–    kada poslodavcu dospijeva obveza isplate otpremnine
–    za koje se vrste otpremnina izdaje obrazac IO1
–    obvezni podaci u ispravi o isplaćenoj otpremnini
–    druga mjerila za izračun otpremnine i izvori radnog prava
–    obveze poslodavca koji do kraja mjeseca ne isplati otpremninu – dva obrasca IO1 i NO1
–    sadržaj ovršne isprave o neisplaćenoj otpremnini – obrazac NO1
–    obrazac JOPPD za isplaćenu otpremninu
–    obrazac JOPPD za otpremninu naplaćenu u ovršnom postupku

Predavači:   savjetnici i suradnici HZ RIF-a
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 400,00 kn (uključuje  literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje preuzmite prijavnicu

Odgovori