AKTUALNOSTI U SUSTAVU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Posted on Oct 27, 2015

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Osijek,  11. studenoga (srijeda)  2015.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 

PROGRAM:


1.  NOVINE IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA I ZAŠTITE NA RADU

–          novi podzakonski akti iz područja radnih odnosa,
–          primjena novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15 i 97/15),
–          specifičnosti evidentiranja radnog vremena odgojitelja i stručnih suradnika,
–          raspored radnog vremena radnika u predškolskim ustanovama,
–          mogućnost preraspodjele radnog vremena u dječjim vrtićima – pretpostavke i ograničenja,
–          nejednako raspoređeno radno vrijeme, smjenski i noćni rad  u dječjim vrtićima,
–          prekovremeni rad u dječjim vrtićima (razlozi i način evidentiranja prekovremenog rada),
–          utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad prema novom Pravilniku o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 32/15),
–          načini kontrole bolovanja,
–          obavljanje poslova zaštite na radu u DV
–          obveza usklađenja sa novim Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN  112/14, 43/15 i 72/15).
2. AKTUALNOSTI  VEZANE UZ POSLOVANJE I RAD DJEČJIH VRTIĆA
–          upravljanje dječjim vrtićem,
–          financiranje   dječjih vrtića,
–          ovršnost ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjih vrtića,
–          vrste i mjere inspekcijskog nadzora u dječjim vrtićima,
–          sudska praksa vezana uz poslovanje i rad dječjih vrtića,
–          primjena Obiteljskog  zakona   u dječjim vrtićima (NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13)
–          primjeri  procedura/protokola u slučaju sumnje na zlostavljanje djeteta, alkoholiziranosti roditelja/skrbnika, brakorazvodne parnice, rastave braka i sl.

3. SPECIFIČNOSTI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DJEČJEM VRTIĆU
–          zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
–          ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju u dječjem vrtiću,
–          primjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),
–          primjena Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,108/96., 82/01., 103/03., 148/13),
–          primjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14),
–          postupak provedbe testiranja  kandidata,
–          postupak povodom žalbe kandidata na odluku o zasnivanju radnog odnosa,
–          inspekcijski nadzor, prekršajne kazne i sudska praksa.

4. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT  I KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI
–          postupak izbora  radničkog vijeća, uvjeti rada i ovlaštenja,
–          sindikalni povjerenik i predstavnik i zaštita sindikalnog povjerenika,
–          odnos radničkog vijeća i sindikata,
–          obveze poslodavca prema radničkom vijeću i sindikatu,
–          skupovi radnika,
–          predstavnik radnika u organu poslodavca,
–          kolektivni ugovori,
–          štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova,
–          upravni nadzor i upravne mjere,
–          prekršajne odredbe.

 

Predavači:  Darko Terek, odvjetnik, Tajana Zlabnik, odvjetnica
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu