Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu :

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU – OSIJEK

Osijek,  25. studenog  2015.
Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

Program:
1.  Zakonodavni okvir u području SPNFT

a.  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT)
b.  Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
2.  Smjernice za provođenje ZSPNFT
a. Opće smjernice
b. Sektorske smjernice
3.  Interni akt i ovlaštena osoba
a.  Obveza donošenja internog akta
b.  Sadržaj internog akta
c.  Imenovanje ovlaštene osobe
4.  Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
a.  Dubinska analiza stranke
b.  Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije
c.  Utvrđivanje identiteta stranke
d.  Interna revizija
5. Lista indikatora i procjena rizika
a.  Izrada i dopuna liste indikatora
b.  Pojam, vrste i procjena rizika
c.  Mjere praćenja poslovnog odnosa
d.  Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT
e.  Strane politički izložene osobe
6. Vođenje evidencija i čuvanje podataka
a.  Vrste i obuhvat evidencija
b.  Rokovi i način čuvanja podataka
7.  Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
a.  Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin
8.  Pitanja i odgovori

Polaznici radionice dobivaju (literaturu):

–    dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
–    tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),
–    ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
–    potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Napomena:
Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje smjernice je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011. (www.mfin.hr), program stručnog osposobljavanja i izobrazbe mora biti dokumentiran, tj. potrebno je dokumentirati sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Zaposlenici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa.

Predavači:  – Ivica Milčić,univ.spec.oec.,  savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,
– mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: Prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kn (uključuje PDV, radni pribor i osvježavajući napitak)
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.

Preuzmite prijavnicu

Odgovori