RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Posted on Apr 10, 2016

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Osijek,  05. svibnja  2016.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati

PROGRAM:

1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I VRSTE UGOVORA O RADU
− ugovor o radu i ugovor o djelu – sličnosti i razlike, za koje se poslove može sklopiti ugovor o djelu
− poticaji pri zapošljavanju u 2016. god.
− vrste ugovora o radu
− obvezni sadržaj ugovora ili potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
− prijava radnika na MO (obrazac MP-1 i MP-3)
− ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
− dopunski rad
− vođenje matičnih knjiga radnika
− posebne vrste ugovora o radu (za stalne sezonske poslove, na izdvojenom mjestu rada, kod upućivanja radnika u inozemstvo)
− posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu
− liječnički pregled kod zasnivanja radnog odnosa – kada je obvezan
− podaci koji se kod sklapanja ugovora ne smiju tražiti

2. PRESTANAK RADNOG ODNOSA
− načini prestanka ugovora o radu
− vrste redovitog otkaza
− razlozi za izvanredni otkaz
− postupak kod otkazivanja ugovora o radu
− neopravdani razlozi za otkaz
− otkazni rokovi i otpremnina
− neoporezivi iznosi otpremnine i dospijeće otpremnine

3. OVRHA NA PLAĆI RADNIKA
– primanja radnika izuzeta od ovrha
– primici koji se isplaćuju na radnikov zaštićeni račun
– novi granični iznosi za ovrhu na plaći u 2016. godini
– određivanje prednosnog reda ovršnih isprava
– zapljena plaće po pristanku dužnika radnika
– ovrha na plaći zbog obveze uzdržavanja
– ovrha na plaći po odredbama Općeg poreznog zakona

4. NOVČANI PRIMICI RADNIKA
– određivanje visine plaće/naknade plaće
– kolektivni ugovori s proširenim djelovanjem
– minimalna plaća
– povezanost evidencija o radnom vremenu i plaće/naknade plaće
– rok za isplatu plaće i naknade plaće
– isprave o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
– obveze poslodavca koji kasni s isplatom plaće
– isplata minimalnih plaća radnicima od strane Agencije
– obveze poslodavca vezane uz obračun doprinosa i poreza
– oslobođenja od obveze plaćanja dijela doprinosa za određene radnike
– ostali primici – naknada za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnina, naknade troškova, nagrade, potpore
– zastara novčanih prava iz radnog odnosa

Predavači:   Mr. Darko Terek, odvjetnik,  dr. sc. Marija Zuber, urednica-savjetnica HZRIF.
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 500,00 kn (uključuje  literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu