AKTUALNOSTI U RAČUNOVODSTVU I POREZU NA DOBIT, PROPISAN KONTNI PLAN, NOVI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, IZMIJENJENI HSFI, OBVEZA REVIZIJE

Posted on Aug 31, 2016

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira seminar:

AKTUALNOSTI U RAČUNOVODSTVU I POREZU NA DOBIT, PROPISAN KONTNI PLAN, NOVI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, IZMIJENJENI HSFI, OBVEZA REVIZIJE

09. 09. 2016. Osijek
Hotel Osijek, Šamačka 4
početak u 9,30 sati

Program seminara:

1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU
– Nova klasifikacija poduzetnika – mikro, mali, srednji i veliki
– Grupe poduzetnika
– Obveza licenciranja „računovodstvenih servisa“
– Obvezni sadržaj knjigovodstvenih isprava
– Nova pravila pri vođenju poslovnih knjiga
– Rokovi financijskog izvještavanja
– Konsolidacija financijskih izvještaja
– Obveza revizije propisana Zakonom o računovodstvu

2. KONTNI PLAN
– Odluka o objavljivanju jedinstvenog kontnog plana
– Obveznici i početak primjene kontnog plana
– Analiza razreda, skupina i sintetičkih računa
– Usporedba dosadašnjih konta s propisanim kontnim planom
– Mogućnost razrade kontnog plana na razinu analitike i subanalitike

3. NOVOSTI U IZMIJENJENIM HSFI-IMA
– Početak primjene izmijenjenih HSFI-a
– Pregled najznačajnijih izmjena u HSFI-ima

4. PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
– Nova struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
– Bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
– Obveznici i početak primjene novih obrazaca GFI-a
– Prilagodba pozicija prethodnog razdoblja novoj strukturi i sadržaju GFI-a
– Poveznica kontnog plana s novim financijskim izvještajima

5. AKTUALNA PITANJA IZ RAČUNOVODSTVA I POREZA NA DOBIT
– Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja i obveza – računovodstveni i porezni tretman
– Postupanja u računovodstvu s dugotrajnom imovinom – nabava, dodatna ulaganja, prodaja i revalorizacija
– Reinvestiranje dobiti – aktualna pitanja
– Računovodstvo povezanih osoba
– Likvidacija trgovačkih društava
– Računovodstveni i porezni tretman s imovinom,obvezama i kapitalom društava u likvidaciji

6. ODGOVORI NA PITANJA

Predavači: savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn prvi sudionik, 400,00 kn svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično)
(uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Preuzmite prijavnicu