POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, EU PROJEKTI, GODIŠNJI ODMORI I DRUGE POSEBNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Jul 1, 2016

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira  seminar za neprofitne organizacije

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, EU PROJEKTI, GODIŠNJI ODMORI I DRUGE POSEBNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Osijek,  11. srpnja  2016.(ponedjeljak)
Udruga RFD Osijek,Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 

Program:

1.  GODIŠNJI ODMORI
–    godišnji odmor – puni i razmjerni
–    rad na određeno i godišnji odmor
–    korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
–    određivanje visine naknade plaće za godišnji odmor
–    naknada za neiskorišteni godišnji odmor i iskazivanje u obrascu JOPPD
–    regres – neoporezivi i oporezivi

2.  PLAĆE, NAKNADE, IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I DRUGI NEOPOREZIVI PRIMICI, OBRAZAC JOPPD
–    naknada za bolovanje na teret HZZO-a u posebnim slučajevima (manje od jedne plaće u prethodnih šest mjeseci; radnik nema potrebno razdoblje u osiguranju)
–    ispravak naknade za bolovanje nakon priznavanja ozljede na radu
–    doprinosi za osobu na stručnom osposobljavanju za razdoblje kraće od punog mjeseca
–    neoporezivi i oporezivi primici osobe na stručnom osposobljavanju i utjecaj na naknadu preko HZZ-a
–    neoporeziva tuzemna dnevnica uz račun za polupansion ili puni pansion
–    inozemne dnevnice i osigurana prehrana
–    koji se izdaci službenih putovanja iskazuju/ne iskazuju u obrascu JOPPD
–    koji se primici mogu isplaćivati u gotovu novcu
–    označavanja platnih naloga u sustavu SEPA-e pri isplati osobnih primanja

3.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE
–    okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    popunjavanje obrazaca – PR-RAS-NPF
–    način i rokovi predaje obrasca
–    upute za popunjavanje obrasca

4.  RAČUNOVODSTVO EU PROJEKATA
–    računovodstveni aspekt „predfinanciranja“
–    evidentiranje prihoda i rashoda prema računskom planu neprofitnih organizacija
–    neprofitna organizacija – nositelj projekta
–    partneri u projektu – način evidentiranja
–    tečajne razlike u projektu
–    planiranje i izvršavanje EU projekata

5.  SPECIFIČNOSTI KNJIGOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA
–    ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
–    evidentiranje stručnog osposobljavanja  bez zasnivanja radnog odnosa
–    uplate i povrati sredstava dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
–    uvjeti plaćanja predujmom i evidentiranje predujma
–    sponzorstva i donacije
–    razlika donacija i prihoda po posebnim propisima
–    knjiženje humanitarne akcij

Predavači:   dr. sc. Marija Zuber i mr. sc. Jasna Nikić – savjetnice urednice HZRIF-a
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn prvi  sudionik, svaki sljedeći 400,00 kn (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu